Trump kan ha gjort något olagligt

Donald Trum står på vita husets balkong och vingar med en hand. Bredvid honom står Melania som klappar händerna. Bredvid Trump och Melania står deras son.

President Donald Trump och hans fru Melania och deras son. Foto av: Joyce N. Boghosian

USA:s president Donald Trump anklagad för att ha gjort flera saker som är olagliga. Men Trump säger att det inte är sant.

 

Donald Trump valdes till president i USA i höstas. Sedan han blev president har många tyckt att han gör många saker fel.

 

Men nu är Trump anklagad för att ha gjort två stora fel. För det första tror en amerikansk myndighet att Trump kanske fick hjälp av Ryssland för att bli president. Det är olagligt att be andra länder om hjälp för att vinna presidentvalet, eftersom andra länder inte ska kunna påverka hur det är i USA. Dessutom har USA och Ryssland varit fiender förr i tiden. Om Trump har fått hjälp av Ryssland är det alltså ett stort och allvarligt fel.

 

För det andra har Donald Trump avskedat högsta chefen för amerikanska säkerhetstjänsten, som heter FBI. Chefen blev avskedad utan anledning. Men det är olagligt att avskeda folk utan anledning.

 

Nu undersöker amerikanska myndigheter om Trump har gjort de här två felen. Själv säger Donald Trump på Twitter, att han inte gjort något fel. Han skriver att det bara är tidningar som skriver dåliga saker om honom. Donald Trump litar inte på tidningar och media eftersom han tycker att de ger ut falska nyheter. Han vill istället själv berätta för sina följare på Twitter vad han tycker är sant.

 

Om undersökningen kommer fram till att Donald Trump har gjort de här felen, kanske han inte längre får vara president.

 

Donald Trump är USA:s president.
Nu har det visat sig att Trump
kan ha gjort något olagligt.

 

I USA är det till exempel olagligt att få hjälp
av andra länder för att bli president.
Och Trump kanske tog hjälp av Ryssland
för att bli president.

 

Men Trump säger att han
inte har gjort några fel.
Han har skrivit på Twitter
att det bara är tidningarna som hittar på.

 

Nu ska myndigheterna i USA undersöka
om Trump har gjort något olagligt.
Om han har gjort olagliga saker
kanske han måste sluta vara president.