De pickar hål i måsägg

En gråspräcklig fiskmås sitter och vilar med huvudet på sned.

Fiskmåsar kan vara farliga för människor om de blir arga.

Skyddsjägare
En skyddsjägare har fått i uppdrag av ett land eller en kommun att jaga vissa djur. Skyddsjägarna jagar bara djur när det finns en risk att människor skadas av djuren, eller om djuren är dåliga för andra djur.

I Blekinge finns det många arga måsar. Nu har skyddsjägare pickat hål i måsarnas ägg för att de arga måsarna ska bli färre.

 

Finns det många måsar där du bor? Måsar bor ofta vid havet, men numera finns de också i många städer. Måsar är oftast snälla djur. Men i Olofström i Blekinge finns det måsar som ibland kan vara arga.

 

Måsarna i Olofström har blivit arga när människor har kommit för nära. Det har blivit ett problem för dem som bor där. Därför har några skyddsjägare fått i uppgift att försöka minska på måsarna i staden.

 

Det handlar inte om att utrota en stam med måsar, utan att begränsa den, säger Daniel Ottosson som är skyddsjägare, till P4 i Blekinge.

 

Skyddsjägarna har pickat hål på måsarnas ägg. Då blir det inga måsungar av äggen. Och när det blir färre måsungar, blir det färre måsar.

 

Men vi kan alla hjälpas åt att se till att måsarna inte blir arga. Det är viktigt att inte mata måsar på ställen där det finns mycket folk. Då kan fåglarna bli vana vid att få mat, och om de sen inte får mat blir de arga.

Skyddsjägare
En skyddsjägare har som jobb
att jaga ett visst djur.
Ibland måste djuren jagas
för att det finns för många djur.
Och då kan de bli farliga.

Måsar är vita fåglar.
De är vanliga vid havet
men kan också bo inne i städer.

 

Måsar är ofta snälla och glada.
Men ibland kan de bli arga.
När måsarna är arga
kan de bli farliga för människor.

 

I Olofström i Blekinge finns det många måsar
som har blivit väldigt arga.
Därför har skyddsjägare varit tvungna
att picka hål på måsarnas ägg.

 

När äggen får hål i sig
blir det inga måsungar.
Efter ett tag blir det färre måsar.
Och då kan måsarna inte skada människor.