Gigantiskt isberg har brutit sig loss från Antarktis

Ett stort isberg.

Ett stort isberg har brutit sig oss från Antarktis.

Ett isberg som är lika stort som två Gotland-öar har brutit sig loss från Antarktis. Det är det största isberg man någonsin sett.

 

Ett enormt isberg har brutit sig loss från Antarktis. Isberget bröts av från en större isplatta som kallas Larsen C. Isberget som nu flyter runt i havet är lika stort som två Gotland-öar. Isberget är 100 meter högt och väger en biljon ton.

 

– Det kan vara det största isberget som någonsin observerats, säger Örjan Gustafsson som är forskare vid Stockholms universitet

 

Forskare visste att isberget skulle slita sig loss. De har sett det funnits en spricka som sträckt sig flera mil längs med isen. Och nu har alltså isberget brutit sig loss och flyter runt vid Sydamerikas södra ände.

 

Isberget kan innebära problem för skepp som åker nära Antarktis. Men risken är inte jättestor eftersom det finns väldigt bra utrustning för att upptäcka isberg idag.

Ett jättestort isberg har brutit sig loss
från Antarktis.
Antarktis är en kontinent
som ligger längst ned på jordklotet.

 

Isberget är lika stort som
två stycken Gotland-öar.
Isberget är 100 meter högt
och det väger en biljon ton.

 

Isberget åker nu omkring på havet
utanför Sydamerikas södra ände.
Isberget kan störa skepp som åker där.

 

Men skeppen har bra utrustning
för att upptäcka isberg.