Granar kan göra svenska sjöar brunare

En sjö vid en skog av barrträd.

Sjöar i Sverige blir brunare och brunare.

Vattnet i många svenska sjöar blir brunare och brunare. Industriutsläpp har länge sagts vara bakom det bruna vattnet, men forskaren Emma Kritzberg säger att det istället kan bero på granar som odlas nära sjöarna.

 

I många svenska sjöar börjar vattnet bli brunare. En teori till varför det här händer är att det är en naturlig återgång. Det betyder att det är naturen som går tillbaka till hur den alltid varit.

 

En del forskare tror att sjövatten var mörkare innan människan uppfann maskiner och fabriker. Då åkte utsläpp ut från fabrikerna och regnade ner i sjöarna. Detta skulle ha gjort att den bruna färgen i sjöarna försvann.

 

De senaste 10 åren har dock utsläppen minskat. Och då tror forskarna att sjöarna börjar återgå till sin brunare färg.

 

Men forskaren Emma Kritzberg håller inte riktigt med. Hon säger att den bruna färgen kan bero på att det odlas för mycket granskog nära sjöarna.

 

Kritzberg har undersökt material som visar hur vattenfärgen varit i sjöar under de senaste 70 åren. Vattnet har blivit brunt snabbast i södra Skåne, runt samma område där man började plantera gran.

— Jag säger inte att vi ska rensa bort alla barrträd i landskapet, men kanske börja byta ut gran mot lövskog alldeles intill bäckar och åar. Det skulle troligen ha en väldigt positiv effekt på vattnets färg, säger Emma Kritzberg.

I många svenska sjöar
håller vattnet på att blir brunare.
Men varför vattnet blir brunare
är forskarna inte riktigt säkra på.

 

Emma Kritzberg är en forskare.
Hon har undersökt sjöarnas färg
under 70 års tid.
Och hon har en ny teori
om varför sjöarna blir brunare.

 

Emma Kritzberg har upptäckt att det växer
granar runt sjöarna som blir bruna fortast.
Hon tror alltså att sjöarna blir bruna
på grund av granar.

 

Emma Kritzberg föreslår att
man kan plantera lite lövträd runt sjöarna.
På så sätt kanske sjöarna
får en klarare färg igen.