Fåglar i städer klarar mer stress

En talgoxe som sitter på en gren. Den är gul på bröstet och svart på huvudet, med vita fläckar runt ögonen.

Talgoxar som bor i stan mår inte dåligt - de har lärt sig att klara mer stress.

Forskare från Lunds universitet har studerat talgoxar för att se hur de mår i olika miljöer. De säger att fåglar som bor i storstäder kan hantera stress bättre än fåglar som bor på landet.

 

Att bo i en storstad kan vara tufft, i alla fall om du är en fågel. I storstäder finns det många faktorer som stressar fåglarna. Det kan vara svårare att hitta mat, mer luftföroreningar eller att det inte blir lika mörkt på natten som ute i vildmarken.

 

Därför har forskare från Lunds universitet studerat hur djur lever och mår i stadsmiljöer. De har undersökt hur fåglar, närmare bestämt talgoxar, överlever i Malmö stad jämfört med ute på landet.

 

Forskarna säger att talgoxar som växer upp i Malmö blir tåligare än landsbygdsfåglarna. Om fågeln överlever sitt första år så finns det inte lika många negativa effekter att bo i stan, utan snarare verkar fåglarna bli mer tåliga och härdade.

 

– Det verkar som att de olika stressfaktorerna i staden inte påverkar de vuxna individernas överlevnad som det gör för ungfåglarna, säger Pablo Salmón, som är forskarstudent i biologi vid Lunds universitet.

Fåglar kan bo i stan och på landet.
Men att bo i stan
är stressigare för fåglarna.

 

I stan är det svårare att hitta mat.
Och det är smutsigare i luften.
Det är jobbigt för fåglar.

 

Nu har några forskare undersökt
hur fåglar på olika ställen mår.
Forskarna undersökte talgoxar
både i stan och på landet.

 

Forskarna kom fram till något nytt:
talgoxarna i stan mår inte så dåligt ändå.
Fåglarna i stan vänjer sig vid mer stress.
Och därför klarar de att bo i stan.