Unga blir sämre på svåra ord

Ett lexikon ligger på ett bord. En person, där ansiktet inte syns, bläddrar i den tjocka boken.

I lexikon finns ofta många svåra ord. Foto: PHENPHAYOM / Shutterstock.com

Forskare från Uppsala och Lunds universitet säger att unga människor blir allt sämre på att förstå svåra ord. Forskarna säger att det kan bero på att färre ungdomar läser papperstidningar.

 

En ny undersökning från Uppsala och Lunds universitet visar att unga människor blir allt sämre på svåra ord. Många av orden som är svåra för unga människor är ord som finns i tidningar och i “offentliga samtal”, som till exempel när politiker håller tal.

 

Forskarna har gått igenom högskoleprov mellan 2000 och 2011. Högskoleprovet är ett prov som man kan göra för att komma in på en universitetsutbildning. En del av provet består av att förstå ord. När forskarna tittade på gamla högskoleprov såg de att färre och färre förstod många svåra ord.

Forskarna säger att de ser ett samband mellan att unga människor förstår mindre svåra ord och att de läser mindre papperstidningar. Fler människor har börjat läsa tidningar online, men enligt forskarna räcker det inte för att kompensera för att unga läser mindre papperstidningar.

 

Forskningen visar att ord med svenskt ursprung har minskat mest i förståelse. Men ord som har latinsk eller engelskt ursprung ligger kvar på samma nivå eller har förbättrats. Det kan bero på att engelskan har fått ett större inflytande i Sverige och runt om i världen.

 

Nu vill forskarna att resultatet av deras forskning ska spridas inom skolvärlden så att lärarna kan jobba med problemet.

 

– Språket förändras alltid, men inte alltid så fort. Den här typen av ord behöver man fortfarande kunna, säger Anna W Gustafsson som är en av forskarna bakom studien.

 

Fundera och diskutera

 

  1. Varför tror du att det är det viktigt att kunna svåra ord?
  2. Tycker du om att lära dig nya ord? Varför?
  3. Vad tycker du är ett bra sätt att lära sig nya ord?

 

Orchi Aracena Halling, 5b Sofielundsskolan

1. Jag tror att det är viktigt att förstå svåra ord för att när man blir vuxen så blir allt mycket svårare och man förstår mindre.

2. Jag tycker om att lära mig nya ord för att det hjälper mig om saker har varit svåra ord så kan jag det om jag har lärt mig.

3. Jag tycker att man borde läsa mera.

 

Amin. Han ler stort och har grå t-shirt på sig.

Amin Said, 5b Sofielundsskolan

1. Om man inte förstår svåra ord kan man inte utvecklas så bra.

2. Ja det tycker jag för att jag utvecklas mer när jag lär mig nya ord.

3. Om man läser mycket eller frågar en lärare vad ordet betyder.

 

Vina. Hon har långt mörkt hår och en stickad tröja på sig.

Vina Atroushi, Sofielundsskolan

1. Det är viktigt att förstå svåra ord så att det blir lättare för mig i skolan.

2. Jag tycker om att lära mig nya ord för att då förstår jag mer.

3. Att läsa böcker och tidningar är ett bra sätt att lära sig nya ord.

 

Några forskare säger att unga människor
förstår svåra ord sämre än innan.
Svåra ord kan till exempel
vara ord som politiker använder.

 

Forskarna har tittat på prov
som ungdomar har gjort.
Forskarna kunde då se att ungdomarna
hade blivit sämre på att förstå svåra ord.

 

Men varför förstår unga svåra ord sämre?
Forskarna tror att det beror på
att vi inte läser tidningar så mycket längre.
I tidningar får vi ofta lära oss svåra ord.

 

Forskarna vill nu berätta
om sin forskning för lärare.
Forskarna vill att lärarna
ska arbeta mer med svåra ord i skolan.

Fundera och diskutera

 

  1. Varför tror du att det är det viktigt att kunna svåra ord?
  2. Tycker du om att lära dig nya ord? Varför?
  3. Vad tycker du är ett bra sätt att lära sig nya ord?

Orchi Aracena Halling, 5b Sofielundsskolan

1. Jag tror att det är viktigt att förstå svåra ord för att när man blir vuxen så blir allt mycket svårare och man förstår mindre.

2. Jag tycker om att lära mig nya ord för att det hjälper mig om saker har varit svåra ord så kan jag det om jag har lärt mig.

3. Jag tycker att man borde läsa mera.


Amin. Han ler stort och har grå t-shirt på sig.

Amin Said, 5b Sofielundsskolan

1. Om man inte förstår svåra ord kan man inte utvecklas så bra.

2. Ja det tycker jag för att jag utvecklas mer när jag lär mig nya ord.

3. Om man läser mycket eller frågar en lärare vad ordet betyder.


Vina. Hon har långt mörkt hår och en stickad tröja på sig.

Vina Atroushi, Sofielundsskolan

1. Det är viktigt att förstå svåra ord så att det blir lättare för mig i skolan.

2. Jag tycker om att lära mig nya ord för att då förstår jag mer.

3. Att läsa böcker och tidningar är ett bra sätt att lära sig nya ord.