Jordbävning i Mexiko

En spricka som går genom asfalt på marken.

När det är jordbävning kan det ibland bli sprickor i marken. Det hände i tisdags när det var jordbävning i Mexiko.

Varför blir det jordbävningar?

Jordens yta är uppbyggt av olika plattor. Plattorna ligger inte still utan rör på sig. Det är när plattorna rör sig och gnids mot varandra som det kan bli jordbävningar. Men i Sverige är risken för en jordbävning väldigt liten, eftersom Sverige inte ligger där två plattor möts.

Under tisdagskvällen var det en kraftig jordbävning i Mexiko. Nu pågår ett stort räddningsarbete.

 

I tisdags hände något hemskt i Mexiko. Mexiko drabbades av en stor jordbävning. Jordbävningen mätte 7,1 på richterskalan. Richterskalan används för att mäta jordbävningar. 7,1 på skalan betyder att det är en väldigt kraftig jordbävning.Förra veckan hände en annan jordbävning i Mexiko. Den jordbävningen mätte 8,1 på Richterskalan. Det var den största jordbävningen på 85 år.

 

Den senaste jordbävningen drabbade delstaten Morelos värst. Morelos ligger söder om huvudstaden Mexico City. Men Mexico city drabbades också hårt. Stora delar av staden är skadad, och många hus har förstörts.

 

Nu pågår räddningsarbete för att hjälpa personer i staden. Många hjälper till med att röja undan saker som har rasat och att hjälpa människor i säkerhet.

Varför blir det jordbävningar?

 

Jordens yta består av flera stora plattor.
Ibland rör sig plattorna.
Det är då en jordbävning uppstår.

 

I Sverige har det aldrig varit en stor jordbävning.

I tisdags var det en jordbävning i Mexiko.
Jordbävningen var väldigt stark.

 

Jordbävningen drabbade Morelos värst.
Morelos är en del av Mexiko.
Morelos ligger söder om
huvudstaden Mexico city.

 

Mexico city drabbades också av jordbävningen.
Många hus rasade i staden.

 

Nu försöker människor i staden
att hjälpa varandra.
Många hjälper de människor
vars hus har rasat.