Kurdistan röstade ja till självständighet

Flaggan har tre ränder, överst en röd, i mitten en vit och längst ner en grön. Mitt på flaggan är en gul sol.

Såhär ser Kurdistans flagga ut. Kurdistan är inget eget land, men har nu röstat om att bli det.

Irakiska Kurdistan har röstat för att bli självständigt. Men än är det inte klart om det blir ett eget land.

 

Kurdistan är ett område som består av delar av Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Kurdistan är inte ett eget land, men vill bli självständigt.

 

Nu har det varit omröstning i den irakiska delen av Kurdistan. Röstningen handlade om ifall Kurdistan ska bli ett eget land. Massud Barzani är president i den irakiska delen. Han har sagt i ett tal på tv att Kurdistan röstade ja till självständighet.

 

Röstningen kommer inte att leda till att Kurdistan blir självständigt på direkten. Men det kan vara ett viktigt steg för att Kurdistan ska bli självständigt. Valet är ett symboliskt val, vilket betyder att människor kan säga vad de önskar men att det inte är säkert att det egentligen leder till något.

 

Men eftersom Kurdistan ligger i många länder är det väldigt komplicerat att bli ett eget land. Därför har många varit kritiska till omröstningen. Både FN och USA säger att röstningen kan leda till osäkerhet i regionen.

Kurdistan är ett område.
Området ligger i flera länder.
Det ligger både i
Irak, Iran, Syrien och Turkiet.

Många i Kurdistan vill
att Kurdistan ska bli ett eget land.
Därför fick de som bor där rösta
om de verkligen vill bli ett eget land.

Nu är röstningen klar.
De flesta i röstningen sa att
de vill att Kurdistan ska bli ett eget land.

 

Men det betyder inte
att det kommer bli så direkt.
Eftersom Kurdistan ligger i flera länder
är det komplicerat att bli ett eget land.