Europeiska Dyslexiveckan

Ett barn läser en bok i mörkret

Europeiska dyslexiveckan.

Den 2-8 oktober 2017 är det den Europeiska Dyslexiveckan. Den 5 oktober var det även Världsdyslexidagen. Både Dyslexiveckan och Världsdyslexidagen ska uppmärksamma barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter.

 

De som har läs- och skrivsvårigheter har svårt att läsa eller skriva, eller både och. En typ av läs- och skrivsvårighet är dyslexi.

 

– Ungefär fem procent av den svenska befolkningen har dyslexi, men många tycker det är jobbigt och väljer därför att inte gå ut med sin dyslexi, säger Fredrika Sjöberg som håller i dyslexiveckan på Varberg stadsbibliotek

 

Det finns många kända personer med dyslexi, som till exempel fysikern Albert Einstein. Även i Sverige finns det kända dyslektiker, som till exempel Prins Carl Philip.

 

Under dyslexiveckan går det att få information om dyslexi runt hela Sverige. Du kan läsa mer på www.dyslexi.org om du har frågor eller vill veta vad som händer där du bor under Europeiska Dyslexiveckan.

 

 

Veckans fördjupning: Dyslexi

 

 

Vad är dyslexi?

 

Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter. Personer med dyslexi har inte svårt att förstå, men de har svårt att avkoda ord. Dyslexi har alltså inget att göra med hur smart man är. Det betyder bara att just läsa och skriva är svårare än för andra. Läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika saker, men just dyslexi är ofta medfött.

 

En flicka skriver med en röd penna på ett papper.

 

Hur är det att ha dyslexi?

 

Alla som har dyslexi är olika och därför finns det inte ett sätt att ha dyslexi. Vissa som har dyslexi beskriver det som att bokstäverna är i en enda röra. Andra säger att orden är suddiga, ungefär som när du ha lånat någon annans glasögon. För många kan det leda till att det går långsamt att läsa, eller att det är svårt att koppla ihop hur bokstäver låter och hur de ser ut.

Massa olika bokstäver i olika färger.

 

Att läsa med dyslexi

 

Många dyslektiker gillar att läsa. Men då kanske de läser på andra sätt, till exempel genom att lyssna på ljud-böcker.

 

Den som har svårt att läsa är heller inte nödvändigtvis dålig på att läsa. Många dyslektiker kan träna upp sig. Men för att det ska gå lättare att träna upp sig är det viktigt att dyslexin upptäcks tidigt i livet. Det är också viktigt dyslexi upptäcks tidigt hos barn. Annars kanske barn slutar läsa för att de inte kan läsa på ett sätt som passar dem.

 

En pojke som sitter på en hög med böcker och läser.

 

Hjälpmedel

 

Idag finns det många hjälpmedel för de som har dyslexi. Med dagens teknik kan du lyssna på en text istället för att läsa den, till exempel via ljudböcker. Datorer är också bra hjälpmedel. Många med dyslexi tycker det är mycket lättare att skriva på en dator.

 

Några böcker i glada färger står i rad. Runt böckerna sitter ett par hörlurar.
Bild: Shutterstock.com/photka

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

Den här veckan
är det Europeiska Dyslexiveckan.
Dyslexiveckan finns för att
vi inte ska glömma att många har dyslexi.
Och för att lära oss mer om dyslexi.

 

Det är ungefär 5 procent i Sverige
som har dyslexi.
Det betyder att av 100 personer
har 5 personer dyslexi.

 

Under dyslexiveckan händer
olika saker runt om i Sverige.
Till exempel kan alla som vill
få lära sig mer om dyslexi.

 

Vill du veta vad som händer
under Dyslexiveckan där du bor?
Då kan du kolla på:
www.dyslexi.org

 

Veckans fördjupning: Dyslexi

 

Vad är dyslexi?

 

En person som har dyslexi
har svårt att läsa och skriva.
Men den har inte svårt att förstå saker.
Dyslexi hänger alltså inte ihop med
hur smart man är.

 

En flicka skriver med en röd penna på ett papper.

 

Hur är det att ha dyslexi?

 

Alla som har dyslexi är olika.
Därför kan dyslexi kännas på olika sätt.Vissa som har dyslexi tycker
att bokstäverna är i en röra.
Andra säger att orden är suddiga.

Massa olika bokstäver i olika färger.

 

Att läsa med dyslexi

 

Många med dyslexi gillar att läsa.
Men ibland kanske de läser på andra sätt,
till exempel genom att lyssna på ljudböcker.

Många med dyslexi kan också
läsa mycket bra.
De har tränat upp sig.

 

En pojke som sitter på en hög med böcker och läser.

 

Hjälpmedel

 

Hjälpmedel är saker som finns
för att hjälpa.
Ett hjälpmedel för de med dyslexi
kan vara ljudböcker.Många med dyslexi tycker också
att datorer är ett bra hjälpmedel.
Det är lättare att skriva på en dator.

 

Några böcker i glada färger står i rad. Runt böckerna sitter ett par hörlurar.
Bild: Shutterstock.com/photka

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till
vad Veckans fördjupning ska handla om.
Lös rebusen för att få reda på ledtråden!