Bättre svenskundervisning för nyanlända

Två barn sitter lutade över en skrivbok där en av dem skriver noggrant.

Att skriva och läsa är viktigt för att lära sig svenska.

Nyanländ

 

En nyanländ är en person som nyss har kommit till Sverige. Ofta säger vi att en person kan vara nyanländ i 2 eller 3 år. Nyanlända har fått uppehållstillstånd. Det betyder att de har fått lov att stanna i Sverige.

Svenska Akademien vill att svenskundervisningen ska bli bättre för nyanlända. I höst ska Akademien testa en ny metod på hundra nyanlända elever.

 

Svenska Akademien arbetar med det svenska språket. De har kommit fram till att svenskundervisning för nyanlända inte är tillräckligt bra, och de tror att det gör det svårare för nyanlända att få jobb i Sverige. Just nu tar det ofta lång tid för nyanlända att få ett jobb. För hälften av de nyanlända tar det mellan sju och nio år.

 

Nu vill Svenska Akademien därför satsa på bättre svenskundervisning. De vill testa en ny metod för att lära ut svenska. De vill ha det som kallas intensivundervisning, vilket betyder att eleverna har många lektioner men under ganska kort tid. I intensivundervisningen ska eleverna bland annat få läsa böcker. Att eleverna läser något som får dem att tänka eller känna starka känslor kan hjälpa dem att lära sig.

 

Akademien ska testa sin intensivsvenska med hundra nyanlända elever på två olika skolor i höst. Men i framtiden vill de att alla skolor som vill ska få prova metoden.

Nyanländ

 

En nyanländ är en person
som nyss har kommit till Sverige.
En person är nyanländ
i ungefär 2 eller 3 år.

Svenska Akademien är en grupp
som arbetar med svenska språket i Sverige.
Nu vill Svenska Akademien testa
ett nytt sätt att lära ut svenska.

 

Akademien tycker vi lär ut
svenska till nyanlända dåligt just nu.
För många nyanlända tar det lång tid
att lära sig svenska.
Och då är det svårare att få ett jobb.

 

Akademien vill därför testa intensiv-svenska.
Det betyder att eleverna får ha
många lektioner på kort tid.
Då hoppas de att nyanlända ska lära sig snabbare.

 

Akademien ska testa
intensiv-svenskan i höst.
De ska testa på 100 nyanlända i två skolor.