Mobiler bort från lektionen

En person håller en smartphone i handen. På skärmen syns flera appar

Några svenska politiker vill att mobiler inte ska vara tillgängliga under lektioner

Mobiltelefoner kan störa elever under lektioner. Nu vill politiker att mobilerna ska förbjudas helt under lektionstid.

 

 

Det är viktigt att alla elever får arbetsro i skolan och kan koncentrera sig på sina studier. Elever som har mobilerna framme på lektionen kan störa andra elever och förstöra sin egen koncentration.

 

 

Vissa skolor ett mobilförbud under lektionerna. Eleverna får lämna sina mobiler i en låda och får tillbaka dem efter lektionen eller efter skoldagens slut. Men det finns inga regler som gäller för alla skolor i hela Sverige.

 

 

En politiker som heter Jan Björklund vill att Sverige ska vara hårdare med mobilreglerna i skolan. Han tycker att mobilerna ska bort.

Mobiler kan störa elever
när de har lektion.
Därför vill vissa politiker
att mobiler ska vara förbjudet på lektioner.

 

Det är svårt att koncentrera sig på skolan
om mobilen plingar hela tiden.
Det kan störa både en själv
och ens vänner i klassrummet.

 

 

Vissa skolor har därför förbjudit
mobiler under lektionerna.
Då får eleverna lägga sina mobiler i en låda
och får tillbaka dem när lektionen är slut.

 

Men alla skolor har inte sådana regler.
Det vill en politiker
som heter Jan Björklund ändra på.
Han tycker att mobiler ska vara förbjudet.