Vem betalar om plattan går sönder?

En läsplatta med vita kanter ligger på en dator.

Skolinspektionen vill ändra på skollagen så att föräldrar och elever inte ska behöva betala om en skoldator eller läsplatta går sönder.

I Sverige ska det inte kosta att gå i skolan. Därför vill Skolinspektionen ändra på skollagen så att föräldrar och elever inte ska behöva betala om en skoldator eller läsplatta går sönder.

 

 

Många skolor i Sverige använder läsplattor eller datorer i sin undervisning. Ibland kan eleverna låna en dator eller läsplatta, eller så får de en egen. Om något händer datorn eller plattan så att den går sönder brukar föräldrar och elever behöva betala för skadan.

 

 

Skolinspektionen är en myndighet som arbetar med att bedöma skolor. I Sverige ska det vara gratis att gå i skolan och att använda skolmaterial. Därför tycker Skolinspektionen att elever och föräldrar inte ska behöva betala för en dator eller läsplatta om den råkar gå sönder.

 

 

Nu vill Skolinspektionen ändra på skollagen så att den ska bli tydligare så att skolor inte kan be föräldrar eller elever betala för en trasig läsplatta eller dator.

I Sverige ska det vara gratis att
gå i skolan.
Och det är det också
men vissa saker kan ändå kosta pengar.

 

Vissa skolor ger till exempel
eleverna datorer så att de kan jobba på datorn.
Men om en dator skulle gå sönder
måste eleven själv betala för den.

 

Om det händer kostar det alltså pengar
för att eleven ska få lära sig.
Och det är inte så rättvist.

 

Därför tycker de som jobbar med skolan
att lagen ska ändras.
Då kan det bli förbjudet att låta elever
betala för om datorerna går sönder.