Margot Wallström i Sunne på första maj

Margot har scarf knuten runt halsen. Hon har runda ringar i öronen och ganska kort hår och lugg. Hon har läppstift och ler lite mot kameran.

Utrikesminister Margot Wallström talade på första maj i Sunne. Bild: Regeringskansliet/Kristian Pohl.

Demonstrera

Att demonstrera betyder att gå tillsammans i ett tåg – en demonstration. De som demonstrerar vill ofta ändra på något som de tycker är fel i samhället. Ibland har de plakat eller ropar ramsor för att visa vad de vill.

Margot Wallström höll tal i Sunne på första maj. Första maj är en dag då många demonstrerar, och Margot sa i sitt tal att det är viktigt att demonstrera – även om det är kallt.

 

I går var det första maj. Första maj är en röd dag i Sverige, vilket betyder att alla är lediga. Första maj är en röd dag eftersom det är arbetarnas dag.

 

På första maj är det många som demonstrerar. Från början demonstrerade de flesta för något som hade med arbete att göra. Men nuförtiden kan man demonstrera för andra saker också. Oftast är det partier till vänster som håller i demonstrationerna, till exempel Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

Under demonstrationerna är det ofta några som håller tal. I Sunne i Värmland var det Margot Wallström som höll tal. Margot Wallström är med i Socialdemokraterna och är just nu Sveriges utrikesminister. 

 

– Det är viktigt att gå ut en sån här dag och demonstrera trots att det är kallt som fasen och man inte kan de gamla sångerna. Vi gör det för en god sak, förklarade hon.

Demonstrera

De som demonstrerar
går tillsammans i ett tåg.
De som demonstrerar
vill visa att
de vill ändra på något.

På första maj är alla lediga.
Vi är lediga eftersom
det är arbetarnas dag.

 

På första maj är det
många som demonstrerar.
De demonstrerar ofta för sånt
som har med arbete att göra.

 

Under demonstrationerna
brukar någon hålla tal.
I staden Sunne i Värmland
höll Margot Wallström tal.

 

Margot är en av Sveriges ministrar.
Hon sa i sitt tal att det är viktigt
att demonstrera på första maj.