Skolbarn har för liten skolgård

En bild på en rutschkana och en klätterställning.

Många barn har en för liten skolgård.

En kvadratmeter är ett mått på hur man mäter yta. Tänk dig en stor fyrkant. Om alla fyrkantens sidor är en meter, då är hela fyrkanten en kvadratmeter.

Skolgården måste vara tillräckligt stor för att alla elever ska kunna få plats och kunna leka och röra på sig under rasten. Men många skolelever har en skolgård som är för liten.

 

Skolgården är en viktig plats för eleverna under rasten. Det är en plats där elever ska få ta en paus från skolarbetet och kunna röra på sig och ha kul. Därför är det viktigt att skolgården är tillräckligt stor för alla elever.

 

Boverket är en myndighet som bestämmer över hur skolgårdar ska se ut. Enligt Boverket ska det finnas 30 kvadratmeter skolgård per varje elev på skolan.

 

Men på flera skolor runt om i Sverige har inte eleverna en så stor skolgård. Förra året hade nästan en halv miljon skolbarn en för liten skolgård.

 

Fundera och diskutera

 

 1. Tycker du det är viktigt med en stor skolgård? Varför då?
 2. Vad tycker du om att göra på rasten?
 3. Finns det något du skulle vilja ändra på din skolgård?

Elias Andersson

Elias Andersson

 1. Ja det tycker jag, så man inte behöver trängas.
 2. Jag gillar att spela fotboll.
 3. Bättre gräs på fotbollsplanen.

Anna Brunsson

Anna Brunsson

 1. Ja, jag tycker det är viktigt med stor skolgård för att man ska kunna ha möjlighet att kunna röra på sig. ¨
 2. Jag vet inte, jag gillar mycket.
 3. Ja, mer gräs.

Filip Holmkvist

Filip Holmkvist

 1. Ja, det tycker jag så att alla får plats.
 2. Jag brukar spela fotboll.
 3. Jag skulle vilja ha mer gräs på skolgården. Jag skulle också vilja ha bättre gräs på fotbollsplanen.

Skolgården är viktig för alla skolbarn.
På skolgården ska alla barn
kunna ta en paus från skolan.

På skolgården ska alla också
kunna leka och röra på sig.

Därför är det viktigt att
skolgården är stor.

Men på många skolor
är skolgården för liten.

I Sverige finns det en halv miljon barn
som har en för liten skolgård.

Fundera och diskutera

 

 1. Tycker du det är viktigt med en stor skolgård? Varför då?
 2. Vad tycker du om att göra på rasten?
 3. Finns det något du skulle vilja ändra på din skolgård?

Elias Andersson

Elias Andersson

 1. Ja det tycker jag, så man inte behöver trängas.
 2. Jag gillar att spela fotboll.
 3. Bättre gräs på fotbollsplanen.

Anna Brunsson

Anna Brunsson

 1. Ja, jag tycker det är viktigt med stor skolgård för att man ska kunna ha möjlighet att kunna röra på sig. ¨
 2. Jag vet inte, jag gillar mycket.
 3. Ja, mer gräs.

Filip Holmkvist

Filip Holmkvist

 1. Ja, det tycker jag så att alla får plats.
 2. Jag brukar spela fotboll.
 3. Jag skulle vilja ha mer gräs på skolgården. Jag skulle också vilja ha bättre gräs på fotbollsplanen.