Ska vi bevara skogen eller göra biobränsle?

En skog med höga träd och några solstrålar lyser in från ovanför trädkronorna.

Vi har mycket skog i Sverige. Men hur ska vi använda den?

Skogen är en av Sveriges viktigaste tillgångar. Och nu har den svenska skogen hamnat mitt i en het debatt om klimatfrågor och biobränsle.

 

I Sverige har vi mycket skog. Den svenska skogen är en av våra viktigaste tillgångar. Av skogen gör vi plankor, papper och olja som vi kan sälja till andra länder.

 

På senare år har vi också kunnat börja göra biobränsle av skogen. Biobränsle kan användas till bilar och flygplan istället för fossila bränslen, som till exempel bensin. Biobränsle är bättre för miljön eftersom det inte bidrar till växthuseffekten.

 

Allt fler politiker tycker att biobränsle är en bra idé för att kunna lösa klimatproblemen. Men flera forskare är kritiska. Framför allt påpekar de att det är viktigt att bevara stora delar skog som den är. När skog huggs ner är det väldigt dåligt för djuren och växtlivet som finns där.

 

– Alla specialiserade arter försvinner, all variation försvinner. Det är just variationen som skyddar oss mot katastrofer. Biologisk mångfald är lika viktig som klimatet och man ska inte offra det ena för det andra, säger David van der Spoel till SVT. Han är biologiprofessor vid Uppsala universitet.

I Sverige har vi mycket skog.
Av träden i skogen
kan vi göra många olika saker.
En sak som vi kan göra nu är biobränsle.

 

Biobränsle används i bilar och flygplan
istället för bensin.
Biobränsle är bättre för klimatet än bensin.

 

Många politiker tycker biobränsle
är en väldigt bra sak.
De tror att det kan
lösa problemet med klimatet.

 

Men många forskare håller inte med.
De tror att vi måste bevara skogen.
För när vi hugger ner mycket skog
mår djuren och växterna i skogen dåligt.