Bra och dåligt med uppkopplade leksaker

Ett barn som leker med klossar med andra leksaker i bakgrunden

Uppkopplade leksaker är leksaker som har kontakt med internet. Det kan hjälpa barnens fantasi och kreativitet. Men nu varnar forskare för att det kan vara dåligt med uppkopplade leksaker.

Uppkopplade leksaker är leksaker som har kontakt med internet. Det kan hjälpa barnens fantasi och kreativitet. Men nu varnar forskare för att det kan vara dåligt med uppkopplade leksaker.

 

Idag är det många som använder saker som är uppkopplade till internet. Det är vanligt att både vuxna och barn kan använda surfplattor, telefoner och datorer.

 

Vissa leksaker använder internet. Såna kallas för uppkopplade leksaker. Det finns till exempel dockor som kan lyssna och svara på det som barn säger till dem.

 

Forskare tycker detta kan vara bra för barn att använda sådana här leksaker. Professorn Jackie Marsh säger att det kan hjälpa barnens kreativitet och fantasi. Lekandet lär också barn att använda teknologi.

 

Men vissa forskare vill nu undersöka om det är bra att barns leksaker är uppkopplade till internet. De säger att det kan vara dåligt om leksakerna sparar för mycket information om barnen, till exempel vad barnen säger till dockorna.

 

Fundera och diskutera

 

  1. Vad är din favoritleksak?
  2. Vad är bra med leksaker?
  3. Hade du velat leka med en uppkopplad leksak? Varför?

Uppkopplade leksaker är leksaker
som har kontakt med internet.
Många tror att det är bra
med uppkopplade leksaker.

 

Men nu ska forskare undersöka
om uppkopplade leksaker verkligen är bra.
Det är ibland svårt att veta
om internet är bra eller dåligt.

 

Forskarna ska alltså undersöka om
uppkopplade leksaker är bra.
Uppkopplade leksaker kan också
spara mycket information om barn.
Det tycker vissa är dåligt.

 

Fundera och diskutera

 

  1. Vad är din favoritleksak?
  2. Vad är bra med leksaker?
  3. Hade du velat leka med en uppkopplad leksak? Varför?