En stor sjö på Mars

Mars

Forskare har upptäckt en sjö på Mars. Sjön är ungefär två mil lång.

Forskare har upptäckt en sjö på Mars. Sjön är ungefär två mil lång.

 

Några forskare har hittat en sjö på Mars. Det är mycket mer vatten än vad forskarna tidigare hittat. Innan har forskare hittat några vattendroppar på Mars. Men nu har de alltså hittat en hel sjö.

 

Att det finns en sjö på Mars ökar chansen för att det också ska finnas liv där. Och om det finns så stora mängder vatten kan det hjälpa astronauter som ska åka till Mars.

Några forskare har hittat
en stor sjö på Mars.
Sjön är ungefär två mil lång.

 

Tidigare har forskare bara hittat
några droppar vatten på Mars.
Men nu kanske det finns
en hel sjö som kan vara fylld med vatten.

 

Om det finns så mycket vatten på Mars
kan det också finnas liv där.
Det blir också lättare för astronauter
som ska åka dit och bo på Mars.