Stor jordbävning i Indonesien

Jordklotet från vinkeln så att Indonesien syns. Indonesien är inringat med en röd cirkel.

En stor jordbävning har skakat Indonesien. Jordbävningen började norr om öarna Lombok och Bali. Många människor har skadats av jordbävningen.

En stor jordbävning har skakat Indonesien. Jordbävningen började norr om öarna Lombok och Bali. Många människor har skadats av jordbävningen.

 

En jordbävning är när marken skakar. Jordbävningar kan vara olika stora beroende på hur mycket marken skakar. En jordbävnings storlek mäts på den så kallade richterskalan.

 

En jordbävning som mäter 2.0 på richterskalan känns knappt medan en jordbävning som mäter över 9 kan göra mycket stor skada. Men så stora jordbävningar sker ungefär en gång var 20:e år.

 

Jordbävningen som var i Indonesien mätte 7.0 på richterskalan. Det betyder att det var en ganska stor jordbävning. Många hus har förstörts och många människor har skadats. Hittills har 98 personer dött av jordbävningen i Indonesien.

Indonesien är ett land av öar
som ligger i Stilla havet.
Där har det varit
en stor jordbävning.

 

En jordbävning är när marken skakar.
Marken kan skaka lite eller mycket.
I Indonesien skakade marken mycket
och flera människor har skadats.

 

Jordbävningen gjorde också
så att flera hus har förstörts.
Hittills har många människor
också dött av jordbävningen.

 

Så stora jordbävningar händer
inte så ofta.
Och det är väldigt ovanligt
att jordbävningar händer i Sverige.