Massor med popcorn i Östersjön

Massor av popcorn.

Nästa vecka ska Kustbevakningen och två andra myndigheter släppa ut stora mängder popcorn i Östersjön. Det är för att öva på att ta hand om olja som hamnar i vattnet.

Nästa vecka ska Kustbevakningen och två andra myndigheter släppa ut stora mängder popcorn i Östersjön. Det är för att öva på att ta hand om olja som hamnar i vattnet.

 

Nästa vecka ska Kustbevakningen och två andra myndigheter släppa ut stora mängder popcorn i Östersjön. De kommer hälla ut 40 tusen liter popcorn i havet. Kustbevakningen är en myndighet som tar hand om trafiken som åker på vatten. De tar också hand om miljön och människor som är ute på sjön. 

 

Popcornen kommer att hällas ut som en övning. Övningen ska förbereda Sverige på om det händer en olycka på havet som släpper ut olja i vattnet. Det är också flera länder som bor runt Östersjön som ska öva på att ta upp popcornen.

 

Olja är dåligt för miljön och alla fiskar och fåglar som lever vid havet. Därför är det viktigt att få upp olja om det spills ut i havet. Nu i övningen släpps popcorn ut i havet istället för riktig olja.

– Popcorn är miljövänligt och bra, så det brukar man använda vid den här typen av övningar, säger Lars Persson som är med och ordnar övningen.

Kustbevakningen heter en myndighet.
Den tar hand om människor
som är ute på vattnet.

 

Nästa vecka ska bland annat kustbevakningen
hälla ut popcorn i Östersjön.
Det ska de göra för en övning.
De ska öva på att göra rent vattnet
om det hamnar olja i det.

 

Om olja kommer ut i vattnet
är det väldigt dåligt för miljön och djuren där.
Därför måste Kustbevakningen öva
på att ta hand om saker som spills i vatten.

 

Lars Persson är med och ordnar övningen.
Han säger att popcorn är snällt mot miljön.
Därför är det bra att öva med popcorn
istället för riktig olja.