Barnkonventionen blir snart svensk lag

Barns silhuetter står och hejar på en regnbåge

FN:s barnkonvention blir snart svensk lag. Regeringen tror att det kommer att stärka barns rättigheter i Sverige.

FN:s barnkonvention blir snart svensk lag. Regeringen tror att det kommer att stärka barns rättigheter i Sverige.

 

En konvention är när några har kommit överens om hur något ska vara. En särskild konvention är Barnkonventionen. Det är en lista på rättigheter som barn i alla länder har. Barnkonventionen är alltså de rättigheter som många olika länder har kommit överens om att barn ska ha.

 

I juni 2018 röstade Sveriges riksdag för att Barnkonvention ska bli svensk lag. Barnkonventionen kommer bli en lag den 1 januari år 2020.

 

Det är många länder som följer Barnkonventionen. Hela 196 länder följer Barnkonventionen. Men det finns också länder som inte gör det. Till exempel är USA ett land som inte följer Barnkonventionen.

 

Fördjupning

 

Det är viktigt att känna till dina rättigheter. Det är också bra att hjälpa till att sprida information om Barnkonventionen så att alla barn känner till sina rättigheter. Det är vuxna som ska se till att dina rättigheter skyddas. Nedan finns en sammanfattning av vad Barnkonventionen säger. Vill du läsa hela Barnkonventionen kan du göra det här.

 

Du har rätt till att vara dig själv.

Du är barn tills du fyller 18 år. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt. Du har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt. Du är unik och har rätt att ha ett eget namn. Du har rätt att bo i ditt land och att veta vem du är.

Barn står på rad

Du har rätt till åsikter och utbildning

Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Du har rätt att berätta vad du tycker och tänker. Du har rätt att tänka och tycka vad du vill. Ingen får bestämma över dina tankar. Du har rätt att veta och förstå det som händer i din omvärld.

 

Du har rätt att gå i skolan. Skolan ska lära dig att ta ansvar och att respektera dina medmänniskor. Du har rätt till fritid, lek och vila.

Et barn skriver på ett papper

Du har rätt till att tas hand om i andra länder

Du som kommer som flykting har rätt till skydd och hjälp. Om du kommer ensam ska du få hjälp att återförenas med din familj. Om du tillhör en minoritetsgrupp har du rätt till din grupps språk, kultur och religion.

Tre barns händer möts ovanför en karta.

 

Du har rätt till att vara skyddad

Du ska skyddas från alla former av våld och saker som kan skada dig. Om du har råkat illa ut har du rätt att få hjälp att må bra igen. Om du har ett handikapp har rätt till ett bra liv. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård och träning. Du har rätt att känna dig trygg där du bor och rätt till bra mat och ordentliga kläder.

En doktor lyssnar på ett barns lugnor via ett stetoskåp

Föräldrars och vuxnas ansvar

Du har rätt att få vara med dina föräldrar och de har ansvar för att du lever och utvecklas på bästa sätt. Om inte din familj kan ta hand om dig har du rätt att tas om hand på ett sätt som är bra för dig.

 

Rebus

Lättläst


Många olika länder har kommit överens
om att alla barn har vissa rättigheter.
Därför finns det en lista på alla rättigheter
som barn i hela världen har.

 

Den listan heter Barnkonventionen.
Barnkonventionen är alltså
något som många har kommit överens om.

 

I Sverige är Barnkonventionen
inte en lag som alla måste följa.
Men Sveriges riksdag har bestämt
att Barnkonventionen ska bli en lag.

 

Den första januari 2020
blir Barnkonventionen en lag i Sverige.
Då blir barns rättigheter
ännu viktigare i Sverige hoppas riksdagen.

 


Fördjupning 

Barnkonventionen är en lista
på olika rättigheter alla barn har.
Nedan kan du läsa om några
av de rättigheterna.
Vill du läsa om alla rättigheter
kan du göra det här.

 

Du har rätt till att vara dig själv

Alla barn har rätt att vara sig själva.
Du är barn tills du fyllt 18 år.
Och alla barn är lika mycket värda.

 

Du är unik och har rätt till ditt eget namn.
Du har rätt att bo i ditt land
och veta vem du är.

Barn står på rad

Du har rätt till åsikter och utbildning

Du har rätt att tycka vad du vill.
Ingen får bestämma vad du ska tänka.
Du har rätt att veta
vad som händer i världen.

 

Du har rätt att lära dig saker och gå i skolan.
Du har också rätt
till fritid, lek och vila.

Et barn skriver på ett papper

Du har rätt till att tas hand om i andra länder

Var du än kommer från
ska någon ta hand om dig.
Om du kommer ensam från ett annat land
har du rätt att träffa din familj igen.

Tre barns händer möts ovanför en karta.

Du har rätt till att vara skyddad

Du har rätt att bli skyddad
från allt som kan skada dig.
Om du råkar illa ut
har du rätt att få hjälp att må bra igen.
Du har rätt att känna dig trygg.

En doktor lyssnar på ett barns lugnor via ett stetoskåp

Föräldrars och vuxnas ansvar
Det är vuxnas som ska se till
att du känner dig trygg och mår bra.
De vuxna ska göra
så alla dina rättigheter uppfylls.

 

Rebus