Sämre betyg för sjätteklassare

Ett barns hand fyller i ett prov.

Skolverket säger att elever som går i årskurs 6 har fått sämre betyg det senaste året.

 

Skolverket är en myndighet som har ansvar för skolorna i Sverige. Varje år undersöker Skolverket hur det går för elever och skolor runt om i landet.

 

Skolverket säger att elever som går i årskurs 6 har fått sämre betyg under det senaste året. Det är inte lika många som som får godkänt i alla ämnen längre. Det är tredje året i rad som Sveriges sjätteklassare får sämre betyg.

 

Det ämne som flest elever får ett godkänt betyg i är slöjd. Många får också godkänt i bild, hem- och konsumentkunskap och musik.

 

Det ämne som det var vanligast att få betyget F, som betyder inte godkänd, var svenska som andraspråk, matte och engelska.

Det finns en myndighet som heter Skolverket.
Skolverket arbetar med allt
som har med skolan att göra.

 

Skolverket undersöker varje år
hur bra betyg elever i svenska skolor får.
Deras senaste undersökning
visar att elever i sexan får sämre betyg.

 

Det är alltså inte lika många i sexan
som får godkända betyg som tidigare år.
Vissa ämnen verkar vara svårare än andra
att få ett godkänt betyg i.

 

Till exempel får många inte godkänt betyg i
matte och engelska.
Men ämnen som bild och slöjd
får många godkänt i.