Spiltor på ridskolor kan förbjudas

En hästs huvud syns på bilden

Spiltor kan snart bli förbjudna på ridskolor.

På ridskolor kan hästar stå bundna i något som heter spilta. Nu vill Jordverksbruket att spiltor ska förbjudas, vilket kan betyda att ridsskolor behöver byggas om.

 

På ridskolor kan människor i olika åldrar lära sig rida. Ridskolorna har ofta egna hästar som används för ridningen.

 

Hästarna kan stå i antingen en spilta eller en box. I spiltor står hästen bunden vid en vägg, och det är bara tre väggar. Boxar har fyra väggar och hästen kan gå fritt inne i boxen. Boxar är också lite större än spiltor.

 

Det är inte längre tillåtet att bygga nya spiltor. Men på vissa ridskolor används fortfarande spiltor. Nu vill Jordbruksverket att det ska bli förbjudet att ha hästar i spiltor.

 

Hästarna mår bättre av att vara i en box. Men det kan bli dyrt för ridskolorna att bygga om alla spiltor till boxar.

På ridskolor bor det många hästar.
Ofta bor hästarna i en box.
En box är som ett litet rum
med fyra väggar.

 

Men hästarna kan också bo
i en spilta.
En splita har bara tre väggar
och är mycket trängre än en box.

 

Det är inte längre tillåtet
att bygga nya spiltor.
Hästar trivs inte lika bra
i en spilta som i en box.

 

Men nu vill Jordbruksverket
att alla spiltor ska förbjudas.
Det kan bli ganska dyrt för ridskolorna

att bygga om spiltorna till boxar.
Men det är bättre för hästarna med boxar.