Förskola samarbetar med äldreboende

En gammal man och ett barn går hand i hand.

I Pello i Övertorneå ska barn och gamla kunna leka tillsammans.

Meänkieli

Meänkieli är språk som talas i norra Sverige. Meänkieli är ett minoritetsspråk i Sverige. I Sverige har vi ett huvudspråk, svenska, och sedan har vi fem minoritetsspråk: meänkieli, finska, samiska, romani chib och jiddisch.

En förskola i Övertorneå kommun ska slås samman med ett äldreboende. Förskolebarnen kommer få leka, sjunga och pyssla tillsammans med de äldre varje vecka.

 

I Övertorneå kommun finns byn Pello, som ligger nära gränsen till Finland. I Pello håller kommunen på att slå samman en förskola med ett äldreboende.

 

Förskolebarnen går i förskolan som vanligt, men de kommer också ha gemensamma aktiviteter med de äldre människorna som bor på äldreboendet. Barnen kommer få leka, sjunga och pyssla tillsammans med de äldre.

 

Kommunen hoppas att det gör barnen och de äldre gladare. Men det är också ett sätt för barnen att lära sig språket meänkieli. Kommunen vill att fler ska lära sig att prata meänkieli så att språket hålls vid liv och utvecklas.

Byn Pello ligger i Övertorneå.
Det ligger i norra Sverige nära Finland.

 

I Pello håller kommunen på
att sätta ihop en förskola och ett äldreboende.
Barnen och de gamla
kommer leka och pyssla tillsammans.

 

Kommunen hoppas att barnen och de gamla
ska bli glada av att träffa varandra.
Kommunen hoppas också att de gamla
kan lära barnen språket meänkieli.

 

Meänkieli är ett språk
som talas i norra Sverige.
Men många unga kan inte prata meänkieli.
Det är därför kommunen hoppas
att de gamla lär barnen meänkieli.