Halkolyckor kan undvikas med uppvärmd trottoar

En väg som är täckt av snö. En människa går på vägen mellan några bilar.

Uppvärmda gator och trottoarer kan minska halkolyckorna säger Trafikverket.

Under vintern är det vanligt med halkolyckor. Trafikverket säger att uppvärmda gator och trottoarer kan minska halkolyckorna.

När vintern kommer blir det kallt ute, och det kan göra att det blir halt på vägarna. Det är under vintern som de flesta olyckorna händer när folk halkar. Det är framförallt äldre människor som kan skada sig ordentligt om de halkar.

Trafikverket är en myndighet som jobbar med vägar och trafik. De har nu släppt en rapport om vad som behöver göras för att minska antalet halkolyckor.

Trafikverket säger att om gator och trottoarer värms upp med värmeslingor så kan det minska antalet halkolyckor. Men Trafikverket vet inte hur mycket det skulle kosta att värma upp gatorna. De är inte heller säkra på hur uppvärmningen av gator skulle påverka klimatet.

På vintern blir det ofta halt.
Då är det många som halkar.

Om en gammal person halkar
kan den skada sig.
Därför är det viktigt att stoppa halkolyckor.

 

Trafikverket är en myndighet
som arbetar med trafik och vägar.
De har kommit med förslag
på hur vägarna kan bli mindre halkiga.

 

Trafikverket tycker att det vore bra
om vi värmde upp vägar och trottoarer.
Då skulle den halkiga isen smälta.


Men Trafikverket vet inte
hur mycket det kommer kosta.

Och de vet inte heller
om det skulle bli dåligt för miljön.