100 år sedan första världskriget slutade

Triumfbågen är upplyst på kvällen. Det är en stor båge av sten, med statyer på sidorna.

Festen för att fira hundraårsjubileet hölls vid Triumfbågen i Paris.

I söndags var det 100 år sedan första världskriget slutade. I Paris var det ett stort firande där ledare från hela världen deltog.

 

Den 11 november 1918 slutade ett av de största krigen i Europas moderna historia: första världskriget. Söndagen den 11 november i år var det exakt 100 år sedan konflikten slutade.

 

För att fira att det var 100 år sedan, samlades ledare från många olika länder i Paris. 70 ledare var på plats, bland annat USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin. Sveriges statsminister Stefan Löfven var också där.

 

Under firandet höll Frankrikes president, Emmanuel Macron, tal. Han uppmanade alla länder till att försöka skapa hopp, inte rädsla. Han sa också att han hoppades att alla länder minns det som hände under kriget, och att vi har lärt oss av det för att inte göra samma misstag igen.

 

 

Vad hände under första världskriget?

 

Första världskriget började 1914 och höll på i fyra år. De som krigade var De allierade (Storbritannien, Frankrike, Ryssland) och Centralmakterna (främst Tyskland, Österrike-Ungern och Italien).

 

Ju längre kriget höll på, desto fler länder kom med i kriget. Bland annat började USA hjälpa De allierade, medan det Osmanska riket (som idag bland annat är Turkiet) anslöt sig till Centralmakterna.

 

Till slut blev det för svårt för Tyskland att både försvara sig från Ryssland i öst och Frankrike i väst. Därför gick Tyskland med på att erkänna sig besegrat och skriva på ett fredsavtal. På så sätt slutade kriget och De allierade hade vunnit över Centralmakterna.

Första världskriget var
ett av Europas största krig.
I söndags var det 100 år sedan
kriget slutade.

 

Att ett krig slutar är bra.
Därför ville många fira
att det var 100 år sedan.

 

För att fira
var det en stor fest i Paris.
Ledare från många länder var där.
Vår statsminister var också där.

 

Frankrikes president heter Emmanuel Macron.
Han höll tal på festen.
Han sa att han hoppas
att alla minns det dåliga med kriget.
Och att alla länder därför
kommer vilja fortsätta ha fred.

 

 

Vad hände under första världskriget?

 

Första världskriget började 1914.
Kriget slutade fyra år senare.
I kriget slogs Frankrike, Storbritannien och Ryssland
mot Tyskland, Österrike och Italien.

 

Efter några år började också
andra länder vara med i kriget.
Till exempel hjälpte USA
Frankrike och Storbritannien.

 


Krigade slutade när Tyskland gav upp.
Frankrike, Storbritannien och Ryssland
vanns alltså kriget.