Vem lär barnen om internet?

En bild på en mobil med sociala medier på

Gabriella Granlund tycker att föräldrar borde prata mer med sina barn om internet och sociala medier.

Idag är det många barn som använder internet varje dag. Gabriella Granlund tycker att föräldrar borde prata mer med sina barn om internet och sociala medier.

 

Nuförtiden är internet en självklar del i de flestas liv. Många använder internet varje dag, även en stor del barn och ungdomar.

 

Gabriella Granlund håller föreläsningar om hur barn använder internet. Hon tycker att det är viktigt att föräldrar har koll på vad deras barn gör på nätet.

 

Hon uppmuntrar föräldrar att berätta för sina barn hur de ska använda internet redan när de får sin första mobil. Då kan det vara lättare för föräldrarna att prata med sina barn om internet senare.

 

Elever på Sommarhemsskolan i Uddevalla tycker att det är bra att föräldrar har koll på vad som händer på sociala medier. Till exempel att de följer vad barnen lägger ut på vissa sociala medier, som Instagram.

 

Fundera och diskutera

  1. Vilka sociala medier använder du?
  2. Tycker du att föräldrar ska ha koll på vad deras barn gör på internet?
  3. Finns det något du tycker föräldrar inte får göra med deras barns mobiler?

Petter Granlund

Petter Granlund

1. Bara Discord och Youtube.

2. Ja, för att de kanske tittar på något dåligt.

3. Lägga ut saker ifall det är något dåligt eller använda barnens sociala medier.

Stella Lenz

Stella Lenz


1. Jag använder meddelande, Messenger, Youtube, Tiktok och Funimate.

2. Föräldrarna ska ha koll på om man skickar elaka saker.

3. Absolut inte slänga eller förstöra den.

Kajsa Alvers

Kajsa Alvers

1. TikTok, Snapchat, Instagram, Facetime och Youtube.

2. Nej, för jag tycker det kan vara pinsamt. Fast bara på Snapchat och TikTok.

3. De får inte göra något!!

Många barn använder internet mycket.
En del föräldrar vet mycket
om vad deras barn gör på internet.
Andra föräldrar vet ganska lite.

 

Gabriella Granlund kan mycket om
hur barn använder internet.
Hon tycker det är viktigt att föräldrar
pratar med sina barn om internet.

Många barn får en mobil
när de är ganska unga.
Gabriella tycker att föräldrarna
ska prata med barnen om internet då.

 

Fundera och diskutera

  1. Vilka sociala medier använder du?
  2. Tycker du att föräldrar ska ha koll på vad deras barn gör på internet?
  3. Finns det något du tycker föräldrar inte får göra med deras barns mobiler?

Petter Granlund

Petter Granlund

1. Bara Discord och Youtube.

2. Ja, för att de kanske tittar på något dåligt.

3. Lägga ut saker ifall det är något dåligt eller använda barnens sociala medier.

Stella Lenz

Stella Lenz


1. Jag använder meddelande, Messenger, Youtube, Tiktok och Funimate.

2. Föräldrarna ska ha koll på om man skickar elaka saker.

3. Absolut inte slänga eller förstöra den.

Kajsa Alvers

Kajsa Alvers

1. TikTok, Snapchat, Instagram, Facetime och Youtube.

2. Nej, för jag tycker det kan vara pinsamt. Fast bara på Snapchat och TikTok.

3. De får inte göra något!!