Politiker vill ändra barnbidraget

Sveriges alla sedlar. Från 20-lappen till 1000-lappen.

Barnbidraget är just nu 1250 kronor per barn och månad.

Barnbidraget är pengar som går till alla barn i Sverige för att se till att de har det bra. Men några politiker säger att inte alla familjer behöver barnbidraget.

Idag får alla barn i Sverige något som kallas för barnbidrag. Det är pengar som ska hjälpa alla barn att få det som de behöver, till exempel mat och försäkringar.

 

Barnbidraget är idag 1250 kronor varje månad. Pengarna går till barnets föräldrar om barnet är under 16 år.

 

Men vissa politiker tycker inte att alla ska få barnbidrag. Politiker för Centerpartiet och Liberalerna tycker att barnbidraget bara ska gå till familjer som behöver det. De tycker att många familjer inte behöver barnbidraget eftersom föräldrarna tjänar tillräckligt med pengar.

 

Ett förslag som politikerna kommer med är att behovspröva barnbidraget. Att behovspröva betyder att de ska undersöka vilka familjer som behöver barnbidraget mest.

 

Men Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt tycker det är en dålig idé. Han säger att det kan bli så att man tar bort barnbidraget från för många familjer.

Barnbidrag är pengar
som alla föräldrar får.
Barnbidraget ska hjälpa föräldrarna
att ge sina barn allt de behöver.

 

Alla föräldrar får barnbidraget.
Det spelar ingen roll
hur mycket pengar föräldrarna tjänar.

 

Men en del politiker
tycker det är fel.
De tycker att barnbidraget bara
ska gå till familjer med lite pengar.
De tycker att Sveriges pengar
behövs till andra saker.

 

Men alla politiker håller inte med.
De tror att det kan bli fel
att ta bort barnbidraget från vissa familjer.
De tror att man kan råka ta bort barnbidraget
från för många familjer.