Stort fettberg i engelsk kloak

En stor klump ligger på ett svart underlag. I klumpen syns vita prickar och i ena hörnet sticker det ut ett godispapper.

Det här är en torkad del av annat fettberg som hittades i Londons kloaker. Bild: wikipedia commons/Lord Belbury.

Ett stort fettberg av olja och våtservetter har hittats i en kloak i England. Det kommer ta åtta veckor att få bort fettberget.

 

I staden Sidmouth i England har ett stort fettberg hittats i en kloak. Fettberget är störe än 6 stora bussar och består av fett, olja och våtservetter som har spolats ner i avloppet.

 

Det är inte bra att hälla ut olja i avloppet eller att spola ner våtservetter i toaletten. Nere i avloppet fastnar de i varandra som en snöboll och kan bilda en jättestor klump, som fettberget i Devon.

 

Andrew Roantree är avloppsansvarig för företaget South West Water. Han säger att det kommer ta åtta veckor för dem att få bort fettberget.

– Om du bara ska hålla ett nyårslöfte i år, så låt bli att hälla ut fetter och olja i avloppet eller spola ner våtservetter i toaletten, säger Andrew Roantree till tidningen The Guardian.

 

Fördjupning: Reningsverk

 

Vad är ett reningsverk?

 

Allt vatten vi använder rinner ner i avlopp. Avloppen leder till reningsverk där vattnet renas så att vi kan använda det igen. Reningsverk är viktigt för vår hälsa och för miljön.

 

En bild uppifrån luften. Nedanför syns flera stora runda byggnader som ligger i utkanten av en skog. Runt byggnaderna finns också något som ser ut som stora bassänger.
Så här kan ett reningsverk se ut. Bild: shutterstock.com/stilrentfoto

 

Reningsverk i Sverige

 

I Sverige finns 101 000 km avloppsrör, vilket är lika långt som två och ett halvt varv runt jorden. Alla rör leder till ett av våra 1700 reningsverk. Det finns olika sorters vatten som kommer till reningsverken. Spillvatten är allt som vi spolar ner i toaletten eller i diskhon. Dagvatten är vatten från till exempel regn som rinner ner i gatubrunnar.

 

Flera kranar sticker ut ur en cementvägg. Ur kranarna rinner det rent vatten.

 

Vad händer i ett reningsverk?

 

När avloppsvattnet kommer till reningsverket, renas vattnet. Det betyder att reningsverket tar bort allt ur vattnet som kan skada oss eller naturen. Till exempel tar de bort vissa ämnen som gör att det finns dåligt med syre i vattnet. För lite syre i vattnet kan göra att fiskar dör. Reningsverken tar också bort skadliga bakterier som kan göra människor och djur sjuka.

 

En stor maskin. I mitten är det en pelare med en lång arm på, som sträcker sig ut över en rund bassäng.
En maskin på reningsverket som renar vatten. Bild: MAde/wikimedia commons.

 

 

Vad ska du inte spola ner i toaletten?

 

Det är bra att tänka på att inte spola ner eller hälla ut saker i avlopp som inte hör hemma i vattnet. Spola inte ner skräp i toaletten utan släng det i papperskorgen. Fett och olja täpper lätt till avloppet. Och häll inte ut mediciner eller kemikalier i vasken eller toaletten. Det är svårt för reningsverken att få bort ur vattnet, och det kan skada både oss och naturen.

 

Vatten i närbild som skvätter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

 

 

 

 

 

Källa och licens till huvudbild.

Källa och licens till bild med maskin på ett reningsverk.

 

Sidmouth ligger i England.
Där har de hittat ett stort fettberg.
Fettberget finns i kloakerna
under staden.

 

Fettberget är lika stort
som 6 stycken bussar.
Det består av våtservetter och fett.

 

Fett och olja är dåligt
att hälla i avloppet.
Då kan det bli fettberg
som i Devon.

 

Fettberg eller fettklumpar
kan täppa till avlopp och rör.
Då kan det bli problem med vattnet.

 

Fördjupning: Reningsverk

 

Vad är ett reningsverk?

 

Varje dag använder vi mycket vatten.
Allt vatten vi spolar ner
hamnar i ett avlopp.


Avloppsrören leder till ett reningsverk.
Reningsverket gör vattnet rent
innan vattnet släpps ut i naturen igen.

 

En bild uppifrån luften. Nedanför syns flera stora runda byggnader som ligger i utkanten av en skog. Runt byggnaderna finns också något som ser ut som stora bassänger.
Så här kan ett reningsverk se ut. Bild: shutterstock.com/stilrentfoto

 

Reningsverk i Sverige

 

I Sverige finns det
väldigt mycket avloppsrör.
Om vi la alla avloppsrör i en rad
skulle raden gå 2,5 varv runt jorden.

 

Alla avloppsrör i Sverige
leder till ett reningsverk.
Vi har 1700 reningsverk.

 

Flera kranar sticker ut ur en cementvägg. Ur kranarna rinner det rent vatten.

Vad händer i ett reningsverk?

 

Hos reningsverket renas vattnet.
Det betyder att reningsverket tar bort
allt som kan vara dåligt i vattnet.


Reningsverket tar bort vissa ämnen
som är dåligt för naturen.
Och det tar bort bakterier
som kan göra människor sjuka.

 

En stor maskin. I mitten är det en pelare med en lång arm på, som sträcker sig ut över en rund bassäng.
En maskin på reningsverket som renar vatten.

 

Vad ska du inte spola ner i toaletten?

 

Det är viktigt att inte spola ner
dåliga saker i avloppet.
Till exempel ska man inte
spola ner skräp.
Eller fett och olja.

Medicin är också dåligt att spola ner.
Medicin är svårt för reningsverken
att rensa bort.

 

Vatten i närbild som skvätter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!