Skola i Kiruna får kritik

Bild på en person som gömmer sig bakom en hög av böcker.

Skolan i Kiruna kan få böter om de inte rättar till undervisningen.

En skola i Kiruna har fått stark kritik från Skolinspektionen. Anledningen är att de tycker att föräldrar styr skolans undervisning.

 

Skolinspektionen är en myndighet i Sverige. De ska se till så att alla skolor sköter undervisningen och följer läroplanen på ett bra sätt.

 

Nu har Skolinspektionen gett en skola i Kiruna en varning. Anledningen är att Skolinspektionen menar att föräldrar är med och påverkar undervisningen.

 

Det handlar till exempel om att vissa elever har uteblivit från lektioner som musik, drama och dans. Det har också handlat om lektioner i biologi där lärarna har pratat om sex och samlevnad.

 

Anledningen till att eleverna inte har varit med på lektionerna ska vara för att föräldrarna har en viss religion. Men föräldrar ska inte få styra undervisningen menar Anna Ekström som är utbildningsminister.

 

– I den svenska skolan ska alla barn få den utbildning de har rätt till. Föräldrar ska inte kunna välja ur läroplanen vad deras barn ska lära sig eller inte delta i, säger hon till SVT.

 

Skolan har nu fått en varning. Den 23 augusti ska de ha rättat till undervisningen och sett till så att alla elever går på lektionerna, annars kan de få böter.

 

Skol-inspektionen är en myndighet.
De kontrollerar så att alla skolor är bra.

 

Nu har Skolinspektionen varnat en skola i Kiruna.
Det betyder att skolan gör ett fel.
Och att skolan måste ändra på felet.
Annars får de betala böter.

 

På skolan i Kiruna har inte alla barn
varit med på alla lektioner.
De har inte varit med
på till exempel musik- och danslektioner.

 

Eleverna har gått ut från lektionerna
för att deras föräldrar sagt så.
Det beror på att föräldrarna har en religion
där dans och musik är något dåligt.

 

Men i Sverige får inte föräldrarna välja
vilka lektioner barnen ska gå på.
Alla barn måste gå i skolan
och vara med på alla lektioner.