Unga sitter stilla stora delar av dagen

Ett barn gömmer sig under tre stora kuddar i en soffa.

Barn och unga sitter stilla stora delar av dagen.

En ny undersökning visar att många unga personer sitter stilla stora delar av sin vakna tid. Studien visar också att pojkar rör sig mer än flickor.

 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att undersöka Sveriges befolknings hälsa. Varje år släpper de en rapport som handlar om hur mycket barn som går i skolan rör på sig.

 

I årets studie har 800 elever i åldrarna 11, 13 och 15 år deltagit. De har fått berätta hur mycket de vanligtvis rör sig under en dag. Vissa deltagare fick också ha på sig en mätare som registrerade hur mycket de rörde på sig.

 

– Med hjälp av mätare har vi kunnat studera den lågaktiva tiden mycket bättre, vilket vi inte har kunnat göra tidigare, säger Marita Friberg, som är projektledare för studien.

 

Den lågaktiva tiden är alltså den tid som barnet inte rör på sig ordentligt. Till exempel kanske barnen var vakna men halvlåg, satt på en stol eller stod helt stilla.

 

Studien visade att hela 70 % av tiden var lågaktiv. Ungefär 20 % av tiden ägnades åt aktiviteter som kan motsvara en lugn promenad. Totalt var pojkarna mer aktiva än flickorna.

 

Maria Friberg menar att det finns en koppling mellan rörelse och hälsa. Deltagarna i studien som sa att de upplevde att de hade en god hälsa var också de som rörde på sig mest.

Folkhälso-myndigheten är en myndighet i Sverige.
De arbetar för att alla i Sverige
ska må bra och vara friska.

 

Varje år gör Folkhälso-myndigheten
en stor undersökning bland barn.
De undersöker hur mycket barn rör sig.

 

I år var 800 barn med i undersökningen.
Barnen var 11, 13 eller 15 år.
Alla barn fick svara på frågor.
Några barn fick också ha mätare på sig.
Mätaren visade hur mycket barnet rörde på sig.

 

Undersökningen visade
att barn sitter eller står still mer än förut.
Men de barn som mådde bäst
var de barn som rörde på sig mest.