En miljon arter kan försvinna

Bild på en mystisk skog. Det är lite dimmigt och trädtopparna täcker det knappa ljuset från solen. Det är lummigt och mycket friska blad.

I skogen bor många djur som vi inte kan se med blotta ögat, men som ändå är viktiga för ekosystemet.

FN varnar nu för att en miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna inom de kommande årtiondena. 

 

En rapport från FN drar slutsatsen att många växter och djur kan komma att försvinna inom ett par decennier.

 

Anledningen ska vara att människor förstör miljön allt snabbare. Flera forskare menar att naturen har svårt att repa sig och att hela en miljon arter kan komma att dö ut.

 

Sammansättningen av djur och varelser inom ett visst område brukar kallas för ekosystem. När vissa arter försvinner från en plats förändras ekosystemet.

 

Det är svårt att förutspå hur ett ekosystem reagerar när en art försvinner. Det behöver inte vara farligt, men det kan förändra mycket i naturen.

 

Ett exempel är hur vi människor är beroende av bina och deras pollinering. Det kan du läsa mer om i Minibladets fördjupning om bin.

 

Nu säger forskarna att vi alla måste ta hand om naturen på ett bättre sätt. På kort sikt är vi inte hotade, men i framtiden kan vi få problem om många arter försvinner.

FN är en organisation för världens länder.
FN arbetar med att skapa en bra värld.

 

Nu har FN gjort en stor undersökning.
De undersökte hur djuren och naturen i världen mår.

 

De kom fram till att det finns stora problem.
Det beror på att vi människor förstör naturen.
Vi slänger skräp och släpper ut dåliga avgaser.
Det gör det svårt för många djur.

 

FN tror att en miljon sorters djur och växter
kan försvinna inom 10-30 år.
När en djur- eller växtsort försvinner
kan naturen runt omkring börja må dåligt.