Tjejer allt mer intresserade av politik

Bilden visar en manifestation för kvinnor. På bilden syns en person som håller i en skylt och knyter näven i luften. Runt om henne går personer iklädda rosa mössor. Mössorna är en symbol för tjejer och kvinnors rättigheter.

Bilden visar en manifestation för kvinnor. På bilden syns personer med rosa mössor som en symbol för tjejer och kvinnors rättigheter.

De här fem ämnena intresserar ungdomar mest:

  • Sjukvård
  • Migration
  • Integration
  • Klimat
  • Jämställdhet

En ny undersökning visar att tjejer blir allt mer intresserade av politik. Men trots det ökande intresset finns ett problem – tjejer känner att de har svårt att föra fram sina åsikter.

 

Den myndighet som har hand om ungdomsfrågor kallas för MUCF. De har genomfört en ny undersökning där personer mellan 16-29 år har fått svara på olika frågor.

 

Frågorna har exempelvis handlat om vad unga tycker om EU och vilka som är de viktigaste politiska frågorna för unga personer i Sverige i dag.

 

Undersökningen visar bland annat att unga personer är positiva till EU. Nio av tio tillfrågade ville att Sverige ska stanna i unionen.

 

Undersökningen visar också att tjejer blir allt mer intresserade av politik. Men många tjejer upplever att de inte kan föra fram sina åsikter.

 

Lena Nyberg är generaldirektör på MUCF och har skrivit en debattartikel i tidningen Dagens Nyheter. Där skriver hon att det behövs mer forskning om varför tjejer upplever att de inte kan påverka.

 

Hon skriver också att hon tror att #metoo-uppropet kan vara en av anledningarna till att tjejer blivit mer politiskt intresserade. Ifall denna koppling stämmer kan undersökningen dock inte svara på.

 

MUCF är en myndighet i Sverige.
De arbetar bland annat med
att ungdomar i Sverige ska ha det bra.

 

Nu har MUCF gjort en stor undersökning.
De har frågat ungdomar
vad de tycker om politik.
Ungdomarna var mellan 16 och 29 år.

 

MUCF frågade till exempel vad i politiken
som ungdomarna tycker är viktigast.
Många ungdomar svarade bland annat
att klimatet och sjukvård är väldigt viktigt.

 

Undersökningen visade också
att tjejer har blivit mer intresserade av politik.
Men samtidigt tycker många tjejer
att inte så många lyssnar på dem.