Elever fick över 2100 notiser på 30 minuter

Snapchat var en av de sociala medier som eleverna fick flest notiser från.

Bild på en hand som håller i en smartphone. På displayen visas en notis från Snapchat.

En lärare i Gränna ville göra ett test och lät sina elever ha på mobilerna under en lektion. Resultatet – över 2100 notiser på 30 minuter.

 

Många tycker att mobiler stör elever när de har lektion. Vissa tycker till och med att skolor borde ha mobilförbud.

 

Läraren Ricard Hulteke på Ribbaskolan i Gränna var nyfiken på hur många notiser elever vanligtvis får. Därför gjorde han ett test med sin klass i årskurs åtta.

 

Han lät eleverna ha på ljudet på sina mobiler under 30 minuter. Det visade sig att eleverna tillsammans fick över 2100 notiser.

 

Notiserna kom framförallt från sociala medier som Snapchat, Discord och Instagram, men också från olika typer av spel. I genomsnitt fick varje elev en ny notis var 18:e sekund.

 

– Man tänker inte så mycket på det när man får dem. Men när man räknar ihop hur mycket man får under bara en lektion så blir man ganska chockad, säger Ida Sjöberg som är 14 år.

 

 

I skolan måste man koncentrera sig.
Därför tycker många att
mobilen ska vara avstängda.
Vissa tycker till och med att
skolan ska förbjuda mobiler.

 

En lärare i Gränna blev nyfiken på
hur många notiser eleverna får.
Därför gjorde han ett experiment.

 

Läraren lät eleverna ha ljudet på
på sina mobiler i 30 minuter.
Det visade sig att eleverna tillsammans
fick 2100 notiser.

 

De flesta notiser kom från sociala medier
till exempel Snapchat, Discord och Instagram.
varje elev fick ungefär en ny notis
var 18:e sekund.