Fler tonåringar tycker de lägger för mycket tid framför skärmen

Unga tjejer som sitter på ett staket och använder sina mobiler

En studie visar att mer än hälften av alla barn och ungdomar i åldrarna 9-18 tycker att deras internetanvändning kan vara problematisk.

Barn och unga spenderar mer och mer tid framför skärmar.  Tonåringar har nu börjat tycka att deras skärmtid kan vara ett problem.

 

Statens medieråd har gjort en ny undersökning om barn och ungdomar i åldrarna av 9-18 och hur de använder media. Studien visar att mer än hälften säger att de minst en gång i veckan gör något på internet istället för saker som de borde, som till exempel läxor eller att gå och lägga sig i tid.

 

Det är framförallt mobilanvändningen och sociala medier som tar upp mycket av barnens tid. Förutom sömn och läxor är det aktiviteter som sport och läsning som påverkas av internetanvändandet. Studien visar också att fler flickor tycker att det här är ett problem än vad pojkar tycker.

 

Även föräldrar är missnöjda med hur mycket tid barn lägger på att använda digitala medier, framförallt mobiler och tv-spel. Många föräldrar håller med om att sociala medier stjäl tid från andra aktiviteter.

Statens mediaråd är en organisation
som jobbar med frågor om media
så som film och sociala medier.

 

De har gjort en undersökning om
hur barn och unga använder media.
Undersökningen visar att många barn och unga
tycker att de lägger för mycket tid framför skärmar.

 

Det kan till exempel vara att de
tittar på mobilen istället för att läsa läxor
eller gå och lägga sig i god tid.
Undersökningen visar också att
det främst är flickor som tycker detta är ett problem.

 

Föräldrar tycker också att skärmtiden
är ett problem.
De tycker också att den påverkar andra saker
så som sport och läsning.