Skolverket vill ändra vilka som ska lära sig om minoriteter

En grupp med samer, tre vuxna och fyra barn, uppställda framför en kåta, ett slags tält.

Samerna tillhör Sveriges nationella minoriteter.

Sveriges minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är människor som har levt i Sverige länge, men som i dag är ganska små grupper av människor. De talar ofta ett annat språk förutom svenska och en del har särskilda traditioner.

Skolverket har kommit med några förslag om att ändra vad elever ska lära sig i skolan. Till exempel ville de att inga elever skulle lära sig om antiken och att elever i mellanstadiet, i stället för högstadiet, ska lära sig om nationella minoriteter.

 

Skolverket är en myndighet som bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. För ett tag sedan kom Skolverket med förslaget att ta bort tidsperioden antiken från det som elever ska lära sig i skolan. Anledningen var att de tyckte att historielärarna inte hinner med allt de ska lära ut.

 

Men många protesterade mot Skolverkets förslag eftersom de tycker att antiken är en viktig tidsperiod. Därför har Skolverket ångrat sig.

 

I samma förslag vill Skolverket att undervisningen om Sveriges minoriteter ska flyttas från högstadiet till mellanstadiet. Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar.

 

Många har kritiserat det förslaget också. Forskare tycker att elever i högstadiet är bättre på att diskutera komplicerade saker, till exempel Sveriges förhållande till landets urbefolkning, samerna.

Vad är en minoritet?

En minoritet betyder egentligen
en grupp som inte är så stor.
I Sverige finns det vissa grupper
som inte är så stora.

 

Människor som räknas som
minoriteter i Sverige är:

  • judar
  • romer
  • finnlandssvenskar
  • samer
  • tornedalingar

 

Skolverket är en myndighet.
De jobbar med frågor om skolan.
De jobbar bland annat med
vad eleverna lär sig i i skolan.

 

För ett tag sen tyckte skolverket
att elever inte ska lära sig om antiken.
Antiken är en tid för ungefär 2 000 år sen.

 

Skolverket ville också ändra på
när elever lär sig om minoriteter.
De ville att man ska lära sig om minoriteter
i mellanstadiet istället för i högstadiet.

 

Många tycker att Skolverkets förslag
inte är så bra.
Många säger att antiken är väldigt viktig.
Många tycker också att det är bäst
att lära sig om minoriteter i högstadiet.