80 procent av alla plastförpackningar eldas upp

Återvunna flaskor som ska återvinnas.

Sverige är inte bra nog på att återvinna plast.

Fakta om plaståtervinning

 • Det pågår flera initiativ
  för att minska skräpet av plast.
 • EU ska införa ett förbud mot engångsartiklar
  som plastbestick och plasttallrikar, 2021.
 • Produktionen av plast
  har ökat drastiskt sedan 1950-talet.
  Totalt finns det 150 miljoner ton plast
  i våra hav.

 

Källa: Håll Sverige Rent

I Sverige återvinner vi endast 20 procent av våra plastförpackningar. Resten eldas upp. De nya siffrorna visar att Sverige är sämre på att återvinna plast än vad många har trott.

 

Naturvårdsverket är en myndighet som jobbar med miljöfrågor. Tidigare har Naturvårdsverket sagt att Sverige återvinner 46 procent av sitt plastavfall. Men efter en granskning gjord av Sveriges Radio visar det sig att siffrorna är fel. Sverige når inte upp till de nationella målen på 30 procent.

 

Naturvårdsverket har räknat fel på 150 000 ton plastförpackningar. Av 367 000 ton plastförpackningar har endast 217 000 ton registrerats. Därför återvinner Sverige bara 20 procent av våra plastförpackningar.

 

Dessutom är det bara hälften av förpackningarna som svenskarna lämnar till återvinningen som faktiskt återvinns till ny plast. Resten skickas till förbränning och används som energi. Det beror på att det finns vissa plaster som är för svåra eller för dyra för att återvinnas.

 

Mattias Philipsson är vd på Svensk Plaståtervinning. Han vill att de som jobbar med återvinning ska bli bättre på att berätta vad som verkligen återvinns av det vi slänger.

Det är bra att återvinna plast.
Det betyder att plastsaker
görs om till något nytt när de slängs.

 

Naturvårdsverket jobbar med natur och miljö.
De har sagt att Sverige återvinner
ungefär 46 procent av all plast vi använder.
Det är lite mindre än hälften.

 

Men nu har Sveriges radio granskat
hur mycket plast vi faktiskt återvinner.
Sveriges radio kom på att Sverige
återvinner mycket mindre än 46 procent.

 

Sverige återvinner bara 20 procent
av all plast vi använder.
Resten av all plast eldas upp.