Protester mot mindre pengar till skolan

Ett tomt klassrum med skolbänkar.

Det har kommit nya förslag på hur skolan skulle kunna utvecklas.

I helgen gick föräldrar och skolpersonal ut på gatorna och demonstrerade. De är bland annat missnöjda med att det blir mindre personal och allt större klasser i skolan.

 

Protesterna kallas för Skolmarschen och har startats av en grupp människor som är engagerade inom skolan på olika sätt: lärare, studie- och yrkesvägledare, fritidsledare och föräldrar.

– Vi kommer fortsätta tills det sker en förändring, säger Linnea Lindquist. Hon är rektor på Hammarkulleskolan i Göteborg och en av de som har startat protesterna.

 

De som deltog i marschen berättar hur det blir allt svårare att arbeta i skolan när kommunerna sparar pengar. Klasserna blir allt större samtidigt som det finns ett stort behov av elevassistenter och speciallärare. Personalen känner helt enkelt att de inte kan göra ett bra jobb.

 

Hälften av landets kommuner har gett mindre pengar till skolorna under året. Det visar en enkät som Sveriges radio har gjort. I enkäten säger tre av fyra rektorer att de ska spara ännu mer pengar nästa år.

Många föräldrar och lärare
är missnöjda med att skolor får mindre pengar.
Med mindre pengar måste lärarna
bland annat undervisa större klasser.

 

Många lärare känner då
att de inte kan göra ett bra jobb.
Och därför kan det hända
att eleverna inte lär sig lika bra.

 

Därför gick föräldrar och lärare ut
i en protest i helgen.
Protesten kallas för Skolmarschen.

 

Linnea Lindqvist är rektor på
Hammarkulleskolan i Göteborg.
Hon säger att det måste bli en förändring
så att skolan får mer pengar.