Elsparkcyklar är inte särskilt bra för miljön

Elsparkcyklar

Elsparkcyklar är inte så bra för miljön.

Koldioxid

Koldioxid är en växthusgas
som finns i luften omkring oss.
Men vi människor släpper ut mycket extra koldioxid
med till exempel våra bilar.
Det måste vi sluta med
annars kommer jordens klimat
att förändras i framtiden.

De som tillverkar elsparkcyklar säger att de är bra för miljön. Men cyklarna släpper ut 30 gånger mer koldioxid än när du till exempel åker tunnelbana.

 

Sveriges radio frågade hundra personer i Stockholm om hur de tar sig till skolan eller jobbet när de inte åker elsparkcykel. Alla utom två personer svarade att de promenerar, åker buss eller åker tunnelbana.

 

Det betyder att elsparkcyklar inte ersätter bilen för de allra flesta. Alltså minskar inte bilarna i städerna trots att elsparkcyklarna blir fler. Sparkcyklarna hjälper med andra ord inte till att släppa ut mindre koldioxid.

 

Tvärtemot så gör elsparkcyklarna så att vi släpper ut mer koldioxid. Forskare i USA har gjort en undersökning och kommit fram till att en elsparkcykel gör att det släpps ut 125 gram koldioxid per kilometer den åker. Det är ungefär hälften av utsläppen från en bil. Elsparkcyklarna släpper inte själva ut koldioxid, men bilarna som hämtar upp sparkcyklarna för att ladda dem, gör det.

 

Enligt forskarna i USA släpper cyklarna ut 30 gånger mer koldioxid än när du åker tunnelbana. Alltså är det fortfarande bäst för miljön att åka buss, tåg eller tunnelbana.

I många städer finns det elsparkcyklar.
De kan man sätta igång
med hjälp av en app.
Så kan man åka med dem dit man ska.

 

Företagen som äger elsparkcyklarna
säger att de är bra för miljön.
Men ny forskning visar
att de inte är så bra för miljön alls.

 

Många människor åker nämligen
elsparkcyklar istället för att gå.
Därför hjälper inte elsparkcyklarna till
att minska bilkörningen.

 

Dessutom måste elsparkcyklarna laddas.
Då åker människor runt i bilar
och plockar upp elsparkcyklarna.
Det är inte heller bra för miljön.