Tusentals barn går inte i förskolan

En flicka som ritar på ett papper.

Tusentals barn går inte i svensk förskola.

Många barn i Sverige går inte i förskolan. Det kan vara dåligt eftersom de kanske inte lär sig svenska språket lika bra.

 

Forskning visar på att barn som går i förskolan har en bättre chans till ett bra liv av många olika anledningar. I Sverige måste man inte gå i förskolan, men de flesta gör det.

 

Förra året var det 5 400 barn mellan 2–5 år som inte gick i förskolan i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. De här barnen bor framför allt i områden där föräldrarna inte tjänar lika mycket pengar eller har lika mycket utbildning som föräldrar i andra områden.

 

Föräldrar som har barnen hemma kan ändå gå till en öppen förskola på dagarna. Det är lite som en vanlig förskola, men föräldrarna är med hela tiden och barnen är inte där lika länge som på en vanlig förskola.

 

Lottie Lassvall arbetar på en öppen förskola i Stockholm och träffar många av barnen som inte går i vanlig förskola.

– Jag ser familjer med språksvårigheter. Barnen får inte höra sagor och de får inte höra svenska ord på dagarna, säger hon.

De flesta barn i Sverige
går i förskola.
Men det finns ändå en del
som inte går i förskolan.

 

I storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm
är det 5 400 barn
som inte går i förskolan.
Man måste inte gå i förskola
men det är bra om man gör det.

 

På förskolan kan man nämligen
lära sig många saker.
Barn som går på förskola
blir till exempel bättre på svenska språket.