30 år sedan Berlinmuren föll

En bit av berlinmuren där någon har klottrat "1989"

I år är det 30 år sen Berlinmuren föll.

Den 9 november 2019 firade Tyskland att det gått 30 år sedan Berlinmuren föll. Det var en mur som delade Tyskland och Tysklands huvudstad Berlin i två delar: Östtyskland och Västtyskland. Vid 30-årsjubileet höll Tysklands förbundskansler Angela Merkel ett tal där hon lovade att ingen mur någonsin skulle skilja människorna i Tyskland åt igen.

 

Den 9 november 1989 öppnades gränsen mellan Öst- och Västberlin. Berlin hade då varit delat med en mur under nästan 30 år. Människor över hela Berlin tog sig till muren och började hamra sönder den. De var väldigt glada över att äntligen kunna träffa sina vänner och släktingar på andra sidan gränsen.

 

I Tyskland firade man 30-årsjubileet med en festival. Över hela Berlin fanns konstverk och foton ut som berättade om muren. Många besökte också en minnesplats för muren och lade blommor där och tände ljus.

 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel växte upp i Östtyskland. Hon höll ett känslosamt tal där hon lovade att ingen mur någonsin skulle skilja människorna i Tyskland åt igen, skriver Expressen.

 

Veckans fördjupning: Berlinmuren

 

Muren byggs

En morgon i augusti 1961 när människorna i Berlin vaknade fanns det plötsligt en taggtråd som delade staden i två delar, öst och väst. Regeringen i östra Tyskland, DDR, hade bestämt att de skulle bygga en mur för att människorna inte skulle kunna lämna landet. Idag är Berlin huvudstad i Tyskland men när muren byggdes var Tyskland delat i två länder. Vi brukar kalla dem för Östtyskland och Västtyskland. Östtyskland och Västtyskland hade bråkat länge om vem som skulle bestämma över Berlin.

Berlinmuren i betong med ett hål i den.

 

Ingen kan lämna landet

När muren byggdes kunde människor i Östtyskland inte längre åka därifrån. De kunde inte träffa släktingar och vänner som bodde på andra sidan muren. Människor som arbetade i Västtyskland men som bodde på den östra sidan förlorade sina jobb. En del försökte fly och grävde långa tunnlar under marken för att ta sig till Västtyskland.

Människor går på gatan där muren står

 

Muren rivs

För trettio år sedan, den 9 november 1989, revs muren. Människor som bott i den östra delen av Berlin kunde för första gången på väldigt länge lämna staden. Nu kunde de träffa sina släktingar och vänner som bodde på andra sidan gränsen. Två år senare, 1990, hade man tagit bort alla delar av muren och kontroller längs gränsen.

Bilar kan åka från öst till väst för första gången sen muren byggdes.

 

Berlin idag

När muren föll enades Tyskland till ett land. I Berlin har man firat trettioårsdagen av murens fall med en festival. Staden har dekorerats med många olika konstverk och fotoutställningar. Det finns några få delar av muren kvar som minnesplatser. Det finns också gatstenar som visar var muren stod.

Gatstenar visar var muren stod id agens berlin

 

För 30 år sen föll Berlinmuren.
Det var en mur som delade
Västtyskland och Östtyskland.

 

Den 9 november år 1989 kunde människor
åka mellan öst och väst i Tyskland.
Det firade Tyskland i år
med en stor festival.

 

I hela Berlin fanns det
konstverk och bilder om muren.
Många besökte också platsen
där muren stod för 30 år sen.

 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel
höll också ett känslosamt tal.
Hon sa att det aldrig mer ska finnas en mur
som delar de tyska människorna.

 

Veckans fördjupning: Berlinmuren

 

Muren byggs

En morgon 1961 fanns det plötsligt taggtråd
som delade östra och västra Berlin.
På den tiden var Tyskland två länder:
Östtyskland och Västtyskland.

 

De som bestämde i Östtyskland
ville inte att människor skulle åka därifrån.
Därför satte de upp en mur
så ingen kunde åka till Västtyskland.

Berlinmuren i betong med ett hål i den.

 

Ingen kan lämna landet

Människorna som bodde i Östtyskland
kunde inte längre träffa sina familjer i Västtyskland.
De som jobbade i väst och bodde i öst
förlorade sitt jobb.

 

Vissa försökte fly från Östtyskland.
De byggde tunnlar under muren.
Men det var nästan omöjligt
att ta sig förbi muren.

Människor går på gatan där muren står

 

Muren rivs

Muren revs den 9 november 1989.
Då kunde människor som bott i den östra delen
äntligen träffa sina vänner och familjer i den västra delen.

 

Människor blev mycket glada när muren revs.
Många gick ut och började själva
riva ner muren med hammare.

Bilar kan åka från öst till väst för första gången sen muren byggdes.

 

Berlin idag

När muren revs
blev Tyslkand ett land igen.
Västtyskland och Östtyskland
fann inte längre.

 

Idag finns det gatstenar
som visar var muren stod.
Och vissa delar av muren finns kvar
som ett minne av tiden när den fanns.

Gatstenar visar var muren stod id agens berlin

1