Unga rör sig för lite

gymnastiska övningar

Barn och unga behöver röra på sig mer.

WHO

WHO är en världshälsoorganisation inom FN. De arbetar för att alla människor ska ha så bra hälsa som möjligt

Endast en av fem ungdomar rör på sig tillräckligt. Svenska ungdomar rör sig minst i Norden.

 

Att röra på kroppen behöver inte betyda att du sportar. Det kan också vara en promenad eller en cykeltur till och från skolan.

 

Att unga sitter stilla för mycket är ett stort problem för deras hälsa. Människor som inte rör på sig tillräckligt kan bli sjuka och få problem med hjärtat.

 

Helst ska alla ungdomar röra på sig minst en timme om dagen. Bland svenska ungdomar är det 84,7 procent som inte rör sig tillräckligt. Det är ännu fler än för femton år sedan.

 

WHO har nu gjort en stor studie för att ta reda på hur mycket ungdomar i världen rör på sig. 1,6 miljoner ungdomar mellan 11 och 17 år har fått svara på frågorna. Av alla ungdomar är det bara 20 procent som rör på sig tillräckligt.

– Nästan alla ungdomar, nu för tiden, sitter och spelar dataspel, de spelar dygnet runt. Det har tagit över deras liv, säger ungdomen Kwan Khuipung-pang till Sveriges Radio.

 

Att promenera varje dag är väldigt bra för vår hälsa.

 

 

Leanne Riley är en av dem som har gjort studien. Hon säger att ansvaret inte bara ligger på ungdomarna själva. Det gäller också att samhället hjälper till genom att bygga säkra cykelvägar och platser där unga kan leka.

 

Det är fler tjejer än killar som rör sig för lite. Leanne Riley tror att det beror på att många aktiviteter bara riktar sig till killar och inte till tjejer. Dessutom finns det ofta inte separata omklädningsrum för killar och tjejer.

 

 

Fundera och diskutera:

  1. Varför tror du att barn och unga rör på sig för lite?
  2. Har du några förslag på vad som hade fått dem att röra sig mer?
  3. Vad tycker du bäst om att göra utomhus?

Det är viktigt att röra på sig
eftersom kroppen behöver motion.
Men många unga får inte tillräckligt
med motion idag.

 

Alla ska helst röra på sig
minst en timma om dagen.
Men idag är det inte så många som gör det
enligt en ny undersökning.

 

WHO är en organisation
som jobbar med människors hälsa.
De har undersökt hur mycket
unga rör på sig.

 

Det visar sig att många svenska ungdomar
inte rör på sig tillräckligt mycket.
Bara 20 procent, alltså en av fem ungdomar
rör på sig tillräckligt mycket.

 

Men det är inte bara ungdomarnas fel.
Hela samhället måste uppmuntra mer
till motion.
Till exempel genom roliga lekplatser
och säkra cykelvägar.

 

Fundera och diskutera:

  1. Varför tror du att barn och unga rör på sig för lite?
  2. Har du några förslag på vad som hade fått dem att röra sig mer?
  3. Vad tycker du bäst om att göra utomhus?