Forskare har upptäckt smart svamp

Slemsvamp

Forskare har upptäckt att slemsvamp kan ta sig genom labyrinter och ta sig runt fällor. Det får slemsvampen att verka smart. Det förvånar forskarna eftersom slemsvampen varken har en hjärna eller något nervsystem.

 

Slemsvampen är en encellig organism. Det betyder att den består av en enda cell. Trots att slemsvampen är så enkelt uppbyggd kan den uppföra sig på ett sätt som verkar intelligent.

 

Slemsvampen kan ta sig igenom labyrinter och undvika fällor. Den kan röra sig 4 centimeter på en timme och forskarna har sett att slemsvampen kan sikta in sig på ett mål. Den väljer till exempel ut den mat som ger mest näring och börjar röra sig mot sitt mål.

 

Forskarna upptäckte också att slemsvampen kan vänja sig vid mat som den inte brukar tycka om. Slemsvampen kunde dessutom påverka andra slemsvampar att vänja sig vid den nya maten.

 

Forskarna är förvånade över att en organism som inte har någon hjärna eller ett nervsystem kan uppföra sig så här.

 

– Den kan ta sig igenom labyrinter, lagra tillräcklig näring, gå runt fällor och balansera sitt näringsintag börjar man fundera om den här organismen har intelligens, säger Audrey Dussutour, etologiforskare på universitetet i Toulouse i en artikel på svtnyheter.se.

 

Länk till originalartikel

 

Veckans fördjupning: Svampar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är en svamp?

Svampar är varken en växt eller ett djur. De tillhör en helt egen grupp av organismer. En svamp består dels av en fruktkropp och dels av mycel, svamptrådar. Fruktkroppen är det vi ser ovan mark, svamptrådarna finns under marken. Vissa svampar växer på träd och gamla stockar.

 

Vad äter svamparna?

Svampar kan samarbeta med växter för att få näring. Genom svamptrådarna kan de ta upp näring genom trädens rötter. Trädet i sin tur får även näring från svampen. Andra svampar är parasiter. Det betyder att de bryter ner det levande trädet som till slut dör. Vissa svampar lever på näringen från redan döda träd.

 

Människor och svampar

Vi människor använder svampar till mat men även vid tillverkning av till exempel läkemedel. Penicillin, som vi använder ibland när vi är sjuka, är en slags mögelsvamp som dödar bakterier. När vi bakar bröd använder vi också svamp eftersom jäst är en slags svamp.

 

Plocka svamp

Kantarell är en populär svamp som många tycker är väldigt god. Den är gul och brukar kallas för ”skogens guld”. Karljohanssvamp är en annan välkänd ätlig svamp. Den har en stor brun hatt och kallas ibland för ”skogens konung”. Vill man ut och plocka svamp ska man alltid ha med sig någon som är svampexpert eftersom det finns giftiga svampar som kan vara farliga om man äter dem.

 

 

Det finns en svamp
som heter slemsvamp.
Det är en encellig organism.
Den har alltså bara en enda cell.

Forskare har upptäckt
att slemsvampen gör smarta saker.
Den kan till exempel ta sig igenom en labyrint
och undvika fällor.

Det tycker forskarna är märkligt
eftersom svampen inte har någon hjärna.
Slemsvampen har inte ens
några nerver.

Slemsvampen gör alltså saker
som är intelligenta.
Men hur kan den göra smarta saker
utan en hjärna?

 

Fördjupning – Svampar

Vad är en svamp?

Svampar är varken växter eller djur.
De är organismer
som tillhör en egen grupp.

Svampar består av en fruktkropp.
Det är det man kanske först tänker på
när man tänker på svamp.

Men svampar består också av mycel.
Det är ett nätverk av trådar
som ofta finns under jorden.

Vad äter svamparna?

Vissa svampar samarbetar med växter
för att få näring.
Andra svampar är parasiter.
De tar alltså näringen från växter
men ger inget tillbaka.

 

Människor och svampar

Människor har ätit svampar väldigt länge.
Men vi använder också svampar
för att göra vissa mediciner.
Till exempel är penicillin
en typ av svamp.

 

Plocka svamp

Det finns många svampar
som är goda att äta som du kan plocka själv.
Till exempel tycker många om svampen kantarell.
Den är gul och brukar kallas skogens guld.

Men det finns också svampar som är giftiga.
Därför är det viktigt att fråga en svampexpert
innan du äter en svamp du har plockat.