I dag är det internationella högläsningsdagen

Två pojkar som läser

Den 5 februari är firas Internationella högläsningsdagen.

Så här kan du fira Internationella högläsningsdagen.

  1. Välj en bok
  2. Hitta en kompis
  3. Läs högt
  4. Dela er upplevelse i sociala medier under hashtaggen #WorldReadAloudDay

I dag, den 5 februari, firar 170 länder högläsning. Internationella högläsningsdagen har funnits sedan 2010 och kallas på engelska World read aloud day.

 

Varje år den 5 februari firar vi internationella högläsningsdagen. I över 170 länder läser vi högt i skolor, bibliotek och bokaffärer. Även författare kommer ut och läser på olika ställen och familjer läser extra mycket hemma.

 

Det är helt enkelt en dag då läsningen ska få extra mycket kärlek. Det handlar också om att vi ska prata om hur viktigt läsning är för barn när de lär sig språk.

 

Forskare i USA har kommit fram till att femåringar som haft högläsning hemma kan 1,4 miljoner fler ord än barn som inte haft någon högläsning alls.

 

Om en vuxen läser för sitt barn varje dag kommer barnet att ha hört 200 000 ord vid fem års ålder, bara från läsningen, enligt forskarna.

 

Forskarna tror också att barn som haft mycket högläsning hemma kommer att ha det lättare att lära sig läsa i skolan senare.

– Barn som hör fler ord är bättre förberedda på att se orden i tryckt form då de börjar skolan. Det gör att processen att lära sig läsa kommer att vara enklare och snabbare för de här barnen, säger Jessica Logan till Svenska YlE. Hon är ansvarig för forskningsprojektet.

Idag är den internationella högläsningsdagen.
Det är en dag när vi ska läsa högt för varandra.
Internationella högläsningsdagen firas
i 170 länder.

 

Internationella högläsningsdagen
har funnits sen 2010.
Den är till för att tänka på
hur bra det är att läsa högt.

 

Det är väldigt bra att läsa
eftersom det kan lära oss mycket.
Forskare säger att barn som får böcker lästa för sig
har mycket lättare att klara sig i skolan.

 

Det är också bra att läsa
när vi försöker lära oss andra språk.
Då lär vi oss massa nya ord.