Inga nationella prov i vår

En elev som skriver i ett block.

De nationella proven ställs in i vår.

Skolverket säger att de ställer in de nationella proven i vår. Det gäller både grundskolan och gymnasieskolan.

 

Coronaviruset har gjort att många elever och lärare saknas på landets skolor just nu. Skolverket säger att det därför inte går att ha nationella prov den här vårterminen.

 

Skolverkets generaldirektör heter Peter Fredriksson. På en presskonferens berättade han om hur Skolverket har tänkt.

– Vi vet att i gymnasiet så bedrivs skolan på distans. Vi vet också att i grundskolan är många lärare och elever hemma av olika skäl. Vi bedömer att det är svårt för skolorna att hålla nationella prov, sa han.

 

Han sa också att elever kommer få betyg ändå. Lärarna kommer att få bedöma elevernas prestationer utifrån andra prov och arbeten.

 

I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Det finns också nationella prov i gymnasiet, på Komvux på gymnasial nivå och svenska för invandrare (brukar förkortas sfi).

 

Åsa Fahlén är ordförande i Lärarnas riksförbund. Hon tycker det är bra att de nationella proven ställs in.

– Många elever och lärare är nu hemma vilket innebär att undervisningen delvis bedrivs på annat sätt. Det gör att nationella prov i dagsläget inte skulle uppfylla sitt syfte som ett viktigt ankare i betygssättningen, säger hon.

Skolverket säger att
det inte kommer bli några nationella prov i år.
Nationella prov är prov
som alla elever i Sverige gör.

 

Elever i årskurs 3, 6 och 9
gör nationella prov.
Dessutom gör elever i gymnasiet nationella prov.

 

Skolverket säger att många elever och lärare i gurndskolan
är hemma just nu på grund av coronaviruset.
Och gymnasieskolorna har undervisning på distans.
Därför blir det svårt att ha ett nationellt prov i år.

 

Nationella prov brukar vara viktiga
när eleverna ska få sina betyg.
Men i år får lärarna klara sig utan nationella prov
när de ger eleverna sina betyg.