Besök på äldreboenden förbjuds

Äldre händer som stickar

Nu är det förbjudet att besöka äldreboenden i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har redan bett det svenska folket att inte besöka sina äldre släktingar just nu. Men nu går regeringen ett steg längre och förbjuder alla att besöka äldreboenden. 

 

Många kommuner i landet har redan infört förbud på äldreboenden. Men nu är det alltså förbjudet att komma in på alla äldreboenden i Sverige. Den här lagen har skapats för att skydda de äldre.

– De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där, säger socialminister Lena Hallengren.

 

Ett annat nytt beslut som har kommit är ett förbud att vara mer än 50 personer på samma ställe. Det här har förändrat vardagen för hela Sveriges befolkning. Det viktigaste nu är att vi alla försöker skydda de som kan drabbas mest av viruset. Det gäller äldre människor, men det gäller också yngre människor som har någon speciell sjukdom.

– Varje svensk har en plikt att skydda sig själv, i syfte att skydda andra, sa statsminister Stefan Löfven på en presskonferens.

Äldre människor är mer känsliga
för sjukdommen man får av coronaviruset.
Därför är det viktigt att skydda dem
så mycket som möjligt.

 

Folkhälsomyndigheten är myndigheten
som arbetar med sjukdommar.
De har tidigare sagt att
man inte ska besöka sina äldre släktingar.

 

Men nu har regeringen i Sverige
förbjudit besök på äldreboenden.
De säger att vi måste skydda de äldre
så mycket som möjligt.

 

Därför har de gjort en ny lag
som säger att det är förbjudet att besöka äldreboenden.