En gång fanns det regnskog på Antarktis

Antarktis

En gång fanns det regnskog där isen ligger i dag.

Forskare har hittat spår av regnskog under Antarktis. Det verkar ha berott på att det var mycket koldioxid då. Därför kunde skog växa så långt söderut.

 

Att det funnits skog i Antarktis har forskare vetat sedan tidigare. Men de har inte vetat varför.

 

Ett forskarlag från Tyskland och England har grävt i jorden under isvattnet vid Antarktis. Där har de har hittat spår av sumpmark och regnskog.

 

Medeltemperaturen på tolv grader är ovanligt så långt söderut. Därför tror forskarna att det beror på höga halter koldioxid, fyra gånger högre än i dag.

 

Krita-perioden för 146-65 miljoner år sedan var en av den varmaste perioderna i vår tid. Det var också då som dinosaurierna vandrade på vår planet.

– Det nya är inte att de funnit skogar på Antarktis, det har vi vetat sedan länge. Men de presenterar mycket högre värden av koldioxidhalter i atmosfären än man tidigare ansett att det var, och det är nya och intressanta resultat, säger Vivi Vajda till SVT.

Hon är professor i paleontologi och enhetschef vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 

Antariktis är det området
som ligger vid sydpolen.
Det är alltså så långt söderut
man kan komma på jorden.

 

Forskare har undersökt marken under isen där.
De hittade mark från regnskog.
Det betyder att det en gång i tiden
har funnits en regnskog på Antarktis.

 

Forskarna har vetat om sen tidigare
att det har funnits en skog på Antarktis.
Men de har inte riktigt vetat varför.

 

Nu tror forskarna att det beror på
att det var mycket koldioxid på den tiden.
Det kan ha gjort så att jorden var
mycket varm.
Och därför har det kunnat växa en skog på Antarktis.