Hopp för vilda pollinatörer

Foto: Shutterstock

Pollinatörer

Bina och humlor kallas också för pollinatörer.
Det beror på att de flyttar pollen
från en blomma till en annan.

I Sverige finns det cirka 270 vilda biarter. En tredjedel av dem riskerar att försvinna om vi inte försöker rädda dem. I en ny rapport visar Naturskyddsföreningen hur kommuner kan göra för att hjälpa bina att överleva. 

 

Vildbin är viktiga för vår matproduktion. De flyger runt från blomma till blomma och pollinerar växter så att det bildas frukt. Om vildbina försvinner kan det bli mindre frukt och alltså mindre mat till oss människor. Men nu ser det ut att finnas hopp för att rädda de vilda bina.

 

I en ny rapport har Naturskyddsföreningen samlat exempel från kommuner runt om i Sverige som visar hur man kan göra för att rädda vildbina. Någon kommun har till exempel byggt bihotell medan någon annan har planterat blommor som de vilda bina gillar.

 

Nu hoppas Naturskyddsföreningen att fler kommuner ska bli inspirerade och hjälpa till att gynna vildbin.

Hotet mot våra vilda bin och andra pollinatörer är en allvarlig miljöfråga. Pollinatörer är oerhört viktiga för oss människor och för den biologiska mångfalden, säger Karin Lexén som är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

 

 

Fundera och diskutera

  1. Hur kan man hjälpa de vilda bina att överleva?
  2. Finns det något du skulle kunna göra för att hjälpa bina?
  3. Varför tror du att

Vilda bin är viktiga
för blommor och växter.
De flyger mellan olika blommor med pollen
som behövs för att det ska bli nya blommor.

 

I Sverige finns det ungefär 270 vilda biarter.
Men många av dem riskerar
att försvinna om vi människor inte hjälper dem.

 

Naturskyddsföreningen är en organisation
som jobbar med att ta hand om naturen.
De har skrivit en rapport
om hur vi kan rädda många biarter.

 

Några exempel i rapporten
är att plantera blommor som bin gillar,
eller att bygga ett bihotell.