Skolans nya läroplan presenteras

Ett block och en nyvässad blyertspenna.

Från och med höstterminen 2021 kommer landets skolor följa en ny läroplan.  Det ska nu bli enklare för elever att förstå vad de behöver lära sig.

 

Skolverket lämnade in ett förslag på en ny läroplan förra året. Det var många som tyckte att vissa förslag inte var bra. Till exempel att det inte stod tydligt att eleverna skulle lära sig nationalsången, Bibeln och antiken.

 

Dessutom var det stor debatt om att elever skulle läsa om Sveriges nationella minoriteter redan i mellanstadiet i stället för högstadiet. Många tyckte att det var för komplicerat ämne för barn att läsa redan i mellanstadiet.

 

I läroplanen som presenterades på fredagen sa utbildningsministern att de här ämnena kommer att läras ut som tidigare.

– Om man är orolig att Bibeln inte nämns i utbildningen så behöver man inte vara orolig, det finns inskrivet i de här kursplanerna, sa utbildningsminister Anna Ekström på en presskonferens.

 

Hon sa också att det nu ska bli tydligare för elever att förstå vad de behöver lära sig. Det ska också bli tydligare för lärare att förstå vad de ska lära ut.

 

Anna Ekström berättade också att barn i de yngre klasserna ska först och främst bygga sig en ordentlig faktagrund. De ska sedan börja arbeta med analysuppgifter i takt med att de blir äldre.

 

Den nya läroplanen har flyttats fram på grund av coronapandemin. Den kommer börja gälla från och med 1 juli 2021.

 

 

 

 

Av: Gustav Sigala Haggren

Skolverket är en myndighet.
De jobbar med att göra skolan bra
så att eleverna lär sig allt de ska lära sig.

 

En sak Skolverket gör
är att skriva läroplanen.
Läroplanen är en plan
över vad eleverna ska lära sig.

 

Under fredagen presenterade Skolverket
en ny läroplan.
Sveriges skolor kommer börja följa den planen
från och med 1 juli 2021.

 

Skolverket vill att den nya läroplanen
ska göra det tydligare för eleverna
vad de ska lära sig.