Stränga lärare skapar ingen lugn skola

Elev som lär sig skriva

Tre ev tio barn i femte klass blir störda under lektionen.

Regeringen, lärare och elever tycker det är för stökigt i skolan. Men det hjälper inte med stränga straff enligt experterna.

 

Tre av tio elever i femte klass tycker att andra elever stör dem på lektionerna. I nian känner sig sex av tio elever störda. Det här visar en enkät som Skolinspektionen har gjort.

 

Stöket i skolan gör också att många lärare väljer att byta jobb efter bara några år.

 

Marcus Samuelsson är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Han forskar på hur lärarna har arbetat i klassrummen genom tiderna.
– Den stora och viktiga orsaken som framkommer i forskningen är att det är relationerna mellan lärare och elev som är det viktiga. Bristfälliga relationer är den främsta orsaken till bråk och oro bland eleverna, säger Marcus Samuelsson till tidningen Forskning.

 

Han tror att lärarna kan komma längre med beröm än med straff. Att försöka förstärka det positiva hos eleverna som sköter sig kan fungera bättre än att klaga på de få som varit sena.

– Om man lägger mycket tid på beröm så visar studier att elever mer och mer kommer att vilja höra det och bete sig därefter, säger Marcus Samuelsson till tidningen Forskning.

I femte klass är det tre av tio elever
som blir störda av andra elever.
Och i de högre klasserna
är det ännu fler som känner sig störda.

 

Stök i klassrummet kan göra
så att man har svårt att koncentrera sig.
Så hur ska lärarna göra
för att eleverna inte ska vara stökiga?

 

Att ge stökiga elever något straff
tror inte experterna på i alla fall.
Marcus Samuelsson forskar på
hur lärare ska göra
för att klassrummen inte ska bli stökiga.

 

Marcus Samuelsson säger att
det ofta har att göra med relationen mellan lärare och elever.
Han säger att lärarna borde ge beröm
till de elever som sköter sig mer.
Då blir det en bättre miljö
i klassrummen.