Många barn befinner sig på flykt

Ett klistermärke där det står Refugees welcome

Många barn är på flykt i Europa. Foto: Pixabay.

210 000 barn har kommit ensamma till Europa under de senaste fem åren. Det är lika många barn som 7 000 skolklasser.

 

Rädda Barnen har publicerat en ny rapport om alla ensamkommande barn som flytt till Europa under de senaste fem åren. Barnen har kommit hit för att fly undan krig och fattigdom och länderna där de är födda.

 

Barnen kommer till Europa i hopp om att få asyl här. Att få asyl betyder att en person på flykt kan få skydd av det land som den flyr till. En asylsökande hoppas få stanna kvar i landet, det heter att få uppehållstillstånd. Men det är många som inte får det.

 

Helena Thybell är generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige. Hon säger att det har blivit svårare för de ensamkommande barnen. Hon säger att Europa har misslyckats med att skydda barnen.

– Situationen för de ensamkommande har försvårats betydligt sedan år 2015, både vad gäller att få uppehållstillstånd men också vad gäller deras livssituation i övrigt. Och det här ser vi både i Sverige och resten av Europa, säger Helena Thybell till Sverigea radio.

 

Många av de ensamkommande barnen har inte någonstans att bo. Somliga bor i olika flyktingläger, som på öarna i Grekland. Där finns det till exempel 6 000 barn som är under 12 år.

Rädda barnen är en organisation.
De jobbar för att alla barn i världen
ska ha det bra.
De har nyss skrivit en rapport
om hur många barn som flyr från sina länder.

 

Rapporten säger att 210 000 barn
har kommit ensamma till Europa,
de senaste fem åren.

 

Vissa barn måste fly ensamma
eftersom deras föräldrar har försvunnit.
Det kan bero på många saker.
Kanske har det varit krig i deras land.

 

Då flyr de till Europa för att få asyl.
Asyl betyder att man blir skyddad.
Om någon får asyl i Sverige
ska den personen vara trygg i här.